Material per media

Te dashur gazetar, redaktor dhe perfaqesues te tjere nga mediat! Iu falenderojme per interesimin. Nese keni ndonje pyetje, iu letemi te therrisni ne +381 38 749 045 ose dergoni e-mail ne info@datalabks.com. Jemi duke punuar qe te dhenat ne keto faqe ti mbajme sa me te perditesuara me lajme dhe evente per Datalab KS dhe Datalab ne pergjithesi.

Publikimet të cilat i gjeni më poshtë prezentojnë kompaninë Datalab LLC dhe produktin e sajë kryesor PANTHEON, sidhe shërbime dhe produkte tjera shtesë.

Broshura PANTHEON (AL)

(PDF, 3,8 MB)

Datalab and PANTHEON - një pasqyrë e shpejtë

Fact Sheet, në anglisht:

Logot dhe fotografitë