Datalab Chronos za izračun skritih stroškov

 

Datalab Chronos

Zgjidhja ideale për kalkulimin e kostove të fshehura

Chronos është një sistem i cili përdoret për monitorimin  e kohës e cila shfrytëzohet për një task (detyrë) për secilin punonjës, në mënyrë që të munësohet një evaluim i shfrytëzimit të kohës. Për më thjeshtë: Chronos është një orë matëse e cila llogaritë kohën e shfrytëzuar për një detyrë apo punë të caktuar.

A e dini se sa shumë kosto të punës shkaktohen nga vetëm një konsumator? Sa kohë harxhojnë punonjësit tuaj për prezentime? Cilët konsumator marrin shumë angazhim dhe me cilët puna kryhet shpejt? Pse të gjithë punonjësit janë çdoherë të zënë, por nuk ka realizime?

Chronos është një zgjidhje ideale për ndërmarrjet, tek të cilat format e tyre të bashkëpunimit me partnerët e biznesit përfaqësojnë shpenzime të konsiderueshme.

Është ideale për:

  • firmat e kontabilitetit ku shumë punë konsulence kryhen përmes telefonit, ku është vështirë të kontrollohen kostot.
  • zyret juridike, ku koha e shpenzuar paguhet,
  • firmat e kosulencës (consulting), të cilat nuk janë të interesuara vetëm njëherë të takohen, por edhe për përgaditjen e dokumenteve
  • byrotë e projektimit, agjensitë e marketigut, etj …
  • shkurtimisht, kurdo që dëshirojmë të bëjmë monitorimin e kostove të punës, të cilat në rast të kundërt në sistemet e rregullta do të mbesin të padefinuara.

Si punon Chronos?

Chronos është një sistem i cili përdoret për monitorimin  e kohës e cila shfrytëzohet për një task (detyrë) për secilin punonjës, në mënyrë që të munësohet një evaluim i shfrytëzimit të kohës. Për më thjeshtë: Chronos është një orë matëse e cila llogaritë kohën e shfrytëzuar për një detyrë apo punë të caktuar. Madje secila mund të lidhet me një partner të veçantë biznesi apo projekt; ID-ja e punonjësit i cili krijoi event është caktuar për atë automatikisht. Thjesht shkruani shpjegimin shtesë për event-in në fushën Shënim. Ju mund t’i sortoni detyrat në grupe dhe nëngrupe të veçanta në regjistrin Task Type. Përdorni Chronos për të vendosur bazën e faturimit ose përdorni atë thjesht në analizën e kostove të brendshme për kostot të cilat në rast të kundërt nuk do të kalkulohen. Ai është jashtëzakonisht shumë i lehtë dhe i shpejtë për t’u përdorur dhe për këtë arsye nuk paraqet shumë punë shtesë.

Raportet

Të dhënat e futura mund të llogariten duke përdorur raportet. Ju mund të përgadisni raporte:

  • nga partneri i biznesit
  • nga lloji i event-it,
  • nga punonjësit dhe
  • duke përdorur një kombinim të secilit opsion së bashku me limitet e datave.

Integrimi në Pantheon

Chronos është i integruar ngushtë me paketën softuarike PANTHEON. Jo vetëm që ajo përdor të njëjtën databazë, por ju gjithashtu mund të shikoni të gjitha eventet Chronos gjatë paraqitjes së pasqyrës së dokumentit për partner të biznesit individual.

Çmimi fillon nga 50 €

Blej një licensë Datalab Chronos me një çmim të volitshëm.

Na telefononi në 038 749 045

Nëse dëshironi të dini më shumë rreth zgjidhjeve shtesë të Datalab-it, ne jemi gjithmonë në dispozicion! Na telefononi ose dërgoni pyetje nga e-mail.