Te dhëna bazike mbi kompaninë:

Datalab LLC,

 

Arbëria 3, rr. Vicianum – Veranda C2.7 Hyrja.1 – Nr. 11
1000 Prishtinë, KOSOVË
tel.: +381 38 749 045
e-mail: info@datalabks.com

 

Kosovë: Datalab L.L.C.

 

 

 

Adresa: Arberia 3, rr. Vicianum – Veranda C2.7 Hyrja.1 – Nr. 11, Prishtinë
Telefon: + 381 38 749 045
Fax: + 381 38 749 045
Kontakt:  info@datalabks.com
WEB: www.datalabks.com
Drejtor: Vlado Mitev
Nr Fiskal: 601276711
Llogaria bankare: Account Number: 1701001012570604 IBAN: XK05 1701001012570604 Swift: NLPRXKPR
Datalab Tehnologije, d.d. - Zyret Qendrore
Adresa: Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 28 900
Faks: 01 25 28 910
e-mail: info@datalab.si
Drejtor Ekzekutiv: Moreno Rodman
Kryetar i Bordit: Andrej Mertelj
Llogaritë e transaksioneve: IBAN SI56 0510 0801 4773 383, Abanka d.d., Ljubljana
IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d., Ljubljana
Pagesat nga jasht: Account No: 05100-8014773383
Bank: Abanka d.d., Ljubljana
Beneficiary: Datalab Tehnologije d.d.
IBAN: SI56 0510 0801 4773 383
Swift/BIC: ABANSI2X
Nr Fiskal: SI 87965399
Nr i biznesit: 1864629000
Dega Slloveni: Datalab SI d.o.o.
Adresa: Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 28 900
Faks: 01 25 28 910
e-mail: info@datalab.si
Director: Gaber Cerle
Llogaria e transaksioneve: IBAN SI56 0510 0801 4810 534, Abanka d.d., Ljubljana
IBAN SI56 3400 0101 6715 467, Banka Sparkassse d.d., Ljubljana
Pagesat nga jashtë: Account: 05100-8014810534
Bank: Abanka d.d., Ljubljana
Beneficiary: Datalab SI d.o.o.
IBAN: SI56 0510 0801 4810 534
Swift/BIC: ABANSI2X
Nr Fiskal: SI 99654717
Nr i biznesit: 3768201000
Dega Kroaci
Adresa Avenija V. Holjevca  40, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon +385 (01) 35 35 595
Telefaks
Kontakt  info@datalab.hr
WEB www.datalab.hr
Drejtor  Goran Težak
Nr. Fiskal 50063679828
Nr i Biznesit 080765642
Llogaria bankare HR50 2484 0081 1350 4659 8    Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb

 

Dega Bosnje dhe Hercegovinë: Datalab BH d.o.o.
Adresa Hamdije Čemerlića 2/16, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Telefon +387 33 652 101
Faks +387 33 711 656
Kontakt info@datalab.ba
WEB www.datalab.ba
Drejtor Nedim Pašić
Nr Fiskal 201039810000
Nr i Biznesit 1-25231 (MBS: 65-01-0704-08)
Llogaria bankare 1610000050080044 Raiffeisen Bank DD
Dega Serbi: Datalab SR d.o.o.

 

 

 

Adresa Bulevar Arsenija Čarnojevića 99V, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 1 311 94 39
Telefaks +381 1 311 94 39
Kontakt: info@datalab.rs
WEBpage: www.datalab.rs
Drejtor: Nena Lukić
Kapitali fillestar: € 5,000.00
Llogaria bankare: 265-1050310000469-56 Raiffeisen Bank DD
Llogaria për deviza: Raiffeisenbank a.d., Beograd 265100000006833410
IBAN: RS35 265100000006833410; SWIFT: RZBSRSBG
Nr i aktivitetit: 6209 – Shërbime tjera të teknologjisë së informacionit
Nr i Biznesit 20321717
Regjistrimi Biznes i regjistruar më 23.08.2007. në agjencinë për regjistrimin e biznesit.
numri i regjistrimit: BD 104693/2007
Dega Mal i Zi: Datalab.MN d.o.o.
Adresa City kvart, Vojvode Maša Đurovića 2-6, 81000 Podgorica, Črna gora
Telefon +382 20 223 131
Telefaks +382 20 248 902
Kontakt info@datalab.co.me
WEB www.datalab.me
Drejtor Danko Obradović
Nr Fiskal 02679744
Nr i Biznesit 02679744
Llogaria bankare 530-14147-58 NLB Montenegro banka
Dega Maqedoni: Datalab MK d.o.o.

 

 

Adresa St. Luj Paster 5 / 4-5, 1000 Skopje, Macedonia
Telefon +389 2 3079 231
Faks +389 2 3079 231
Kontakt info@datalab.com.mk
WEB www.datalab.com.mk
Drejtor Vlado Mitev
Nr Fiskal 4030005549311
Nr i Biznesit 5986893
Llogari bankare 00-701-0003077.0 NLB Tutunska Banka AD Skopje, IBAN: MK07 210 3000003554 67

 

 

Dega Bulgari : Datalab Bulgaria Ltd.

 

 

Adresa 13 Tintyava Str., 1113 Sofia, Bulgaria
Telefon +359 2 96 09 750; +359 2 96 09 752
Faks +359 2 96 09 797
Kontakt info@datalab.bg
WEB www.datalab.bg
Drejtor Ivaylo Jordanov
Nr Fiskal BG 200784725
Nr i Biznesit 200784725
Llogaria bankare BIC code: STSABGSF, IBAN: BG86STSA93000017488030
Përfaqësues për Shqipëri: Datalab LLC
Adresa: Str. Bill Clinton, No.270, 10000 Prishtina, Kosovo
Telefon: + 381 38 749 045
Fax: + 381 38 749 045
Kontakt: armend.zeqiraj@datalabks.com
WEB: www.datalabks.com
Drejtor: Armend Zeqiraj
Nr Fiskal: 601276711
Llogaria bankare: Account Number: 1701001012570604 IBAN: XK05 1701001012570604 Swift: NLPRXKPR

 

Dega AGRO Slloveni: Datalab AGRO SI d.o.o.
Adresa: Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
Telefon:  01 25 28 940
Fax:  01 25 28 910
Kontakt: fa@datalab.si
WEB: http://www.datalab.ch/sl/
Drejtor: Mojca Justin
Nr. Fiskal: 96393572
Nr i Biznesit: 6873146000
Llogaria e transaksioneve: IBAN SI56 0510 0801 4810 631, Abanka d.d., Ljubljana
Pagesat nga jashtë: Account No.: 05100-8014810631
Bank: Abanka d.d., Ljubljana
Beneficiary: Datalab AgroSI d.o.o.
IBAN: SI56 0510 0801 4810 631
Swift/BIC: ABANSI2X
Dega AGRO Kroaci: Datalab Agro d.o.o.

 

Adresa Slavonska Avenija 26/9, 10 00 Zagreb
Telefon +385 01 5621 424
Faks +385 52 500 087
Kontakt farming@datalab.hr
WWW http://www.datalab.ch/hr/
Drejtor Damir Lučić
Nr Fiskal HR 50063679828
Nr i Biznesit MBS 080765642
Nr i TVSH HR50063679828
Llogaria bankare ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., IBAN  HR9224020061100764266

 

Datalab Automotive d.o.o.

 

Adresa Bulevar Zorana Đinđića 4a, 11000 Novi Beograd, Srbija
Telefon +381 11 214 67 27
Telefaks +381 11 214 01 83
Kontakt info@dl-automotive.rs
WEB www.dl-automotive.rs
Drejtor Persida Pandurović
Nr Fiskal
Nr i Biznesit 20473584
Llogaria bankare 275-0010220625721-98 Sociate Generale
Dega Zvicërr: Datalab Agro AG
Adresa: Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon
Telefon: +41 55 415 5476
Fax: +41 55 415 5401
Kontakt: info@datalab.eu
WEB: www.datalab.ch
Drejtor: Andreas Mattig
Nr Fiskal: CHE-237.145.763
Llogaria bankare: IBAN: CH98 0663 3740 1502 0508 6
Swift BIC: RBABCH22633
Banka: SPARKASSE SCHWVZ AG, HERRENGASSE 23, 6431 SCHWYZ
Dega Ukrainë: Datalab Agro UA Ltd.
Adresa: Poltavska Street 64V, app.59; 08200 – Irpin, Kyiv Region, Ukraine.
Telefon: +380973479820
Fax:
Kontakt: kristina.kuznetsova@datalab-agro.com.ua
WEB: http://www.datalab.ch/ua/
Drejtor: Kristina Kuznetsova
Nr Fiskal: 39694537
Llogaria bankare: Account Number: 26004011619546 Unicredit Bank AG (Hypovereinsbank) Swift: UKRSUAUX
Dega Romunië: Datalab Agro RO
Adresa: Bd. A.I.Cuza, Nr. 32A, Et. 3, Sector 1, RO-011055 Bucuresti
Telefon: (+4) 021 318 55 11
Fax: (+4) 021 318 55 14
Kontakt: office@datalab-agro.ro
WEB: http://www.datalab.ch/ro/ 
Drejtor: Benedicta Drobota
Nr Fiskal: 36021888
Llogaria bankare: EUR:  RO86 RZBR 0000 0600 1860 0826