Partnerët e shitjes dhe mbështetjes

Partnerët e implementimit kanë përgjegjësinë për një numër shërbimesh të rëndësishme që duhet të ofrohen para dhe pas blerjes së ndonjë versioni të PANTHEON. Fillimisht sistemi duhet të prezantohet si duhet,pastaj të implementohet, të trajnohen përdoruesit dhe çdoherë duke siguruar që produkti ka nivelin e duhur të mirëmbajtës dhe mbështetjes.

Implementimi

Ky është hapi i parë i rëndësishme që partnerët tanë ndërmarin. Gjatë kësaj faze, të gjitha parametrat që përcaktojnë se si funksionon aplikacioni për një kompani janë të vendosura; Modulet për proceset individuale të biznesit janë aktivizuar; Procedurta e nevojshme për funksionalitet të përsosur përcaktohen së bashku me përdoruesit.

 

Trajnimet

Faza e ardhshme përfshin trajnimin e përdoruesve. Kjo është bërë nga  Partnerët e Datalab-it të cilët kanë njohuri të mëdha në PANTHEON, njohin proceset e biznesit të kompanisë dhe mund të kalojnë informata relevante për përdoruesit. Transferimi i njohurive për përdoruesit është një pjesë shumë e rëndësishme e procesit, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të siguruar që të gjitha tiparet e PANTHEON janë përdorur në potencialin e saj të plotë.

Mirëmbajtja

Përgjegjësia e fundit e partnerëve tanë është mirëmbajtja e sistemit. Një pjesë e saj mund të bëhet direkt online, ndërsa nje pjesë tjetër bëhet personalisht nga partnerët tanë. Jo e gjithë mirëmbajtja është pa pagesë, kjo është arsyeja pse ju duhet të diskutoni se çfarë ju duhet nga partnerët tanë dhe për të marrë një kontratë të mirëmbajtjes për të mbuluar të gjitha nevojat tuaja të mirëmbajtjes.

 

Çertifikimi i konsulentëve

Ju mund të gjeni një konsulent për modulin apo fushat, ku ju duhet ndihmë  në mesin e kompanive tona partnere .

Dëshironi që të bëheni partner?

Nëse dëshironi më shumë informata për programin tonë; ju mund të telefonin në këtë numër (038) 749 045 ose të dërgoni  e-mail në info@datalabks.com