Udhëzime ligjore

Rreth të dhënave vetjake, kushtet e përdorimit, të drejtën e autorit, markës tregtare, përdorimi i cookies

Kontakt

Datalab L.L.C. Bul. Bill Clinton 36 A1 10000 Prishtinë Tel. +381 38 749 045 info@datalabks.com www.datalabks.com

 

Politikat e privatësisë

Kompania Datalab është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj. Qasja në përmbajtjen dhe informacionin e mbrojtur është dhënë vetëm për të punësuarit në kompani Datalab, dhe partnerët nëpërmjet një sistemi të sigurt login. Kjo DEKLARATË E PRIVATËSISË vlenë vetëm për faqen www.datalabks.com dhe jo për faqe , produkte dhe shërbime online apo offline të tjera të cilat janë në pronësi nga kompania Datalab.
Datalab garanton se të dhënat e mbledhura përmes faqes www.datalabks.com janë të destinuara ekskluzivisht për kompani dhe nuk do të dorëzohet një pale të tretë ose të keqpërdoren ndonjë mënyrë tjetër.
Datalab rezervon të drejtën për të rinovuar rregullat e përdorimit të pa njoftuar shfrytëzuesit faqës tonë www.datalabks.com .

Data e pörditösimit: 14 Dhjetor 2014.

Kushtet e Përdorimit

Ju mund të përdorni përmbajtjen dhe shërbimet interaktive në këtë Site (www.datalabks.com). Çdo abuzim përmes softuerëve të veçantë ose abuzim tjetër është rreptësisht i ndaluar. Abuzimi përbën çdo veprim që rezulton në, ose me qëllim për të shkaktuar dëme në Datalab LLC (në tekstin e mëtejmë Datalab), ose çdo person tjetër apo individ. Datalab vlerëson çdo keqpërdorim të të dhënave apo shërbimeve në këtë vend në diskrecionin e vet dhe rezervon të gjitha të drejtat në lidhje me atë. Datalab sanksionon çdo keqpërdorim të kësaj faqeje në diskrecionin e vet. Këto kushte vlejnë për të gjitha web faqet të kësaj faqeje nëse nuk shprehet ndryshe.

E Drejta e Autorsisë

Përmbajtjet në këtë faqe janë pronë e Datalab nëse nuk shprehet ndryshe.

E gjithë përmbajtja e kësaj faqeje është e mbrojtur nën LIGJIN PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA (Gazeta Zyrtare e Republokës së Kosovës Nr. 27 / 30 NËNTOR 2011, Prishtinë ligji Nr. 04/L-065 ). Përmbajtja e faqes së nuk mund të kopjohet, shpërndahet ose ripublikohet në ndonjë mënyrë tjetër, pa pëlqimin me shkrim të Datalab. Përmbajtja e faqes nuk mund të ribotohen në faqe të tjera, pjesërisht ose në tërësi. Titulli dhe shumica e paragrafit të parë në një faqe individuale mund të përdoren nëse janë plotësuar kushtet e mëposhtme:

  • duhet të përfshihet një link me burimin ;
  • Citim i burimit duhet të përfshijë emrin “PANTHEON” dhe / ose logon PANTHEON;
  • emri i autorit i përmbajtjes origjinale, nëse dihet;
  • mbledhja dhe publikimi i përmbajtjës së faqës në mënyrë të organizuar është rreptësisht i ndaluar.;

Datalab nuk mund të mbanë përgjegjësi për pamundësisë e përkohshme të qasjes në faqe. Për më tepër, Datalab nuk mund të mbahen përgjegjës për ndonjë informacion të pasaktë mbi faqen as për dëmet që rezultojnë nga përdorimi i informacionit të pasaktë ose të paplotë. Datalab rezervon të drejtën për të ndryshuar këto kushte pa njoftim paraprak për përdoruesit e faqes.

Përditësimi i fundit: 14 DHJETOR 2015.

 

Cookies

Çka janë cookies?

Cookies janë fajle të vegjël teksti që janë ruajtur në kompjuterin tuaj nga disa web faqe. Kjo është një mënyrë për ruajtjen e të dhënave, në mënyrë faqet e internetit mund të ju njohin vizitën tuaj të ardhshëme                           (për karakteristika si “remember me (më mbajë në mendë)“, për login-e ose Layouts (paraqitje) të përshtatura).

Cookies te www.datalabks.com

Web faqja www.datalabks.com përdorë këto cookies.

PHPSESSID Kjo cookie është vendosur nga PHP. Ajo përmban sesionin ID dhe skadon me sesionin (kur ju mbyllni browser-in tuaj). Ajo është e nevojshme për funksionimin e duhur të faqes. Ajo nuk përmban asnjë informacion personal.
_ga _gat Këto cookies janë vendosur nga Google Analytics për regjistrimin statistikat web faqe vizitorëve(detajet). Disa të përfundojë me sesionin, disa zgjasin më gjatë. Ato nuk janë të nevojshme për funksionimin e duhur të faqes.
complianceCookie Kjo cookie ju njofton se faqja përdor cookies. Ajo zgjat për 14 ditë dhe parandalon njoftimin nga duke u shfaqur përsëri.

Për çdo kerkes apo paqartësi kontaktoni webmaster@datalab.si.(në gjuhën angleze)

Parametrat e Browser-it (shfletuesit)  për Cookies

Browser-ët automatikisht i kanë të lejuar cookies. Nëse ju doni të fshini cookie-t ose të ndryshni si shfletuesit tuaj trajton ato, ndiqni udhëzimet për shfletuesit tuaj.

Kur ju keni vendosur parametrat e Cookie-ve për shfletuesit,faqja do të jetë në përputhje me parametrat e caktuar. Cookies ekzistuese mund të fshihet në parametrat/cilësimet e shfletuesit.

 

Markë e Regjistruar

Logo PANTHEON dhe emri tregëtar janmë markë e regjistruar e Datalab Tehnologije, d. d. Gjitha markat e tjera janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. © 2016 Datalab Tehnologije, d. d. Të gjitha të drejtat e rezervuara.