Rekomandoni programin PANTHEON

Të gjithë përdoruesit tanë besnik të cilët promovojnë programin duke i përhapur përparësitë që ofron Pantheon dhe e rekomandojnë atë tek klientët tjerë, do të shpërblehen me 10% të vlerës së licencës së shitur Pantheon, këtë vlerë ju mund ta merrni në forma të ndryshme psh. si zbritje në shpenzimet tuaja etj.

Si ta Rekomandoni  Produktin?

 1. Rekomandoni PANTHEON tek një klient potencial (për shembull tek ndonjë partner në biznes, ndonjë i afërm apo ndonjë shok etj)
 2. Plotësoni formularin.
 3. Datalab dhe partnerët e shitjes bëjnë një prezantim të PANTHEON tek klienti i cili mund ta blejë programin..
 4. Në rast se blihet programi Datalab ju ofron një shumë prej 10% e vlerës së licencës së shitur, dhe nëse programi merret me qira përmes PANTHEON Hosting ju do të keni vlerën e dy abonimeve mujore e cila do të llogaritet për vitin e ardhshëm fiskal (do të ndahet në mënyrë proporcionale për çdo muaj).
 5. Ju mund ta shfrytëzoni shpërblimin tuaj në mënyra të ndryshme.

Si mund ti merrni  beneficionet?

 • Si zbriteje për përditësimet vjetore
 • Si zbritje për pagesat mujore
 • Tek Upgrade-i
 • Tek blerja e licencave shtesë
 • në formë të trajnimeve nga Datalab Academy
 • për hapësirat reklamuese tek PANTHEON e-Newsletter, printed newsletter ose on-line

Ju lutem të na informoni për rekomandimet që ju bëni

Nëse klienti, partneri apo ndonjë i afërm i juaji vendosë për blerjen e PANTHEON, ju lutemi dërgoni këtë formularë për të na informuar për rekomandimin tuaj përpara se të kryhet blerja. Plotësoni formularin me informatat e juaja dhe të kompanisë të cilës u keni rekomanduar PANTHEON. Në bazë të këtyre informatave de mund ta llogarisim provizionin tuaj.

Benefitet do të konsiderohen vetëm nëse rekomandimi është bërë para blerjes së licencave.  Përfitimet që rrjedhin nga rekomandimet janë reciprokisht ekskluzive.

[gravityform id=”97″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

Më shumë Informata

Për informacion shtesë mbi rekomandimet na telefononi në (038) 749 045, ose shkruani në  e-mail.