PANTHEON konektor licensa

Për të gjithë ata që përveç PANTHEON përdorin ndonjë zgjidhje të jashtme (vertikale) shtesë, ne duam të sigurojmë shërbimet më të mira të mundshme gjithashtu edhe në të ardhmen. Prandaj, ne kemi prezantuar Licensa lidhëse (konektor) të cilat u mundësojnë përdoruesve qasje në bazën e të dhënave PANTHEON.

Nga 3 Korrik 2017, Licensa Konektor është bërë obligative për:

  • dyqanet online, SharePoint plug-ins, integrimin e portaleve,
  • add-on aplikacionet (WMS, etj.),
  • aplikacionet mobile si palë të treta,
  • robotët (BPEL integration, DMS, etj.),
  • Excel aplikacionet (kurdo që  XLS fajli lidhet automatikisht me databazën e  PANTHEON-it).

Licensa konektor nuk kërkohet, kur përdoruesi është i kyçur në PANTHEON me një username dhe password dhe importon të dhëna nga aplikacionet e jashtme (CRM, WMS, XLS, Word, etj.) në PANTHEON ose i eksporton ato nga PANTHEON-i në aplikacionet e jashtme (CRM, WMS, XLS, Word, etj.) duke përdorur një komandë korresponduese. Licensa konektor nuk nevojitet për lidhje me shërbimet apo produktet tjera të DATALAB.

Nuk është specifike për një aplikacion të veçantë, për këtë arsye një klient mund të ketë një numër të caktuar të Licensave Konektuese për të gjitha zgjidhjet vertikale. Është e lidhur për numrin serik të licensës. Aplikacioni lejon përdorues simultant, kjo do të thotë që ju kërkoni aq instanca të Licensës Konektuese sa ka përdorues simultant të zgjidhjeve vertikale që janë të lidhur në databazën e PANTHEON-it.

Upgrade-i i programit kontrollon lidhjet e zgjidhjeve vertikale në databazat e PANTHEON.

PANTHEON konektor licensa

Doni të dini sa licenca konektor PANTHEON ju nevojiten?

Kontaktoni partnerin tuaj për mbështetje për të mësuar më shumë për verifikimin e licencave konektor në faqen e përdoruesve.

Një shembull i një përdoruesi të PANTHEON-it me dy zhgjidhje vertikale

Sistemi i Menaxhimit të Dokumenteve – Document Management System (DMS)

DMS ka një bazë  të veçantë të dhënash, dhe lidhjet në kohë reale në bazën e PANTHEON për të nxjerr të dhëna. Në këtë rast, është e nevojshme të ketë aq shumë licenca për të ta perceptuar zgjidhjen vertikale DMS. Në këtë rast, licenca 3 konektor ..

Menaxhimi i Relacioneve me Klient – Customer Relationship Management (CRM)

Softueri CRM përdorë databazë tjetër e cila lidhet me databazën e PANTHEON-it. 1 instancë e Licensë Konektor  nevoitet për lidhjen nërmjet tyre. Sistemi CRM lejon shum përdorues simultant të bëjnë ndryshime në databazën e sitemit CRMnë kohë reale.

Përdoruesit të PANTHEON-it në figurë i duhen 5 instanca të Licensës Konektor.

Shembull i përdorimit të PANTHEON konektor licensës

Çmimet e PANTHEON licensave konektor

Blerja e licensës Hosting
139,80 € + TVSH, Vlera e upgrade-it është 21% e vlerës së licencës (dmth. paguhet shtesë për përditësim)  – zbritjet 4,78 €
+ TVSH/muaj

Kjo licensë nuk mund të ndërrohet me tjera PANTHEON licensa.
Verzioni i lokalizimit të Licensës konektor duhet të jetë në përputhje me lokalizimin e licensës kryesore të cilën e përdorni.
Për dallim nga paketat softuerike të licensave kryesore, ku deri në 50% e vlerës së licencës mund të bllokohet, e njejta nuk mund të bëhet me Licensat Kontektor.

Na Telefononi në: 038 749 045

Për të gjitha informatat e numrit të sakt të licensave konektor të cilat iu nevoiten juve sidhe për ofertat përkatëse, ju lutemi kontaktoni partnerët e autorizuar të Datalab ose na kontaktoni neve për pyetjet e juaja.