E-Kontabiliteti në Cloud

Me eBiznes, çdo faturë kushton më pak!

Për të ofruar eksperiencën më të mirë të mundshme të PANTHEON Hosting, ne bashkëpunojmë me kompanitë lidere të telekomunikacionit në rajon:Telekom Slovenije, Hrvatski Telekom, Telekom Srbija, Makedonski Telekom dhe IPKO. Në këtë mënyrë ne ju sigurojmë që databazat e klientëve tanë në PANTHEON janë çdoherë të sigurta dhe të qasshme nga kudo dhe në çdo kohë.

 

Çka është PANTHEON Hosting?

 

Të dhënat e futura në programin PANTHEON (p.sh. faturat, kontabiliteti, pagat, etj.) ruhen në një data-bazë, që zakonisht është e vendosur në një server të dedikuar. Serveri është gjithmonë aktiv kështu që të dhënat janë çdoherë dispozicion. Si shtesë, merren masa sigurie të përshtatshme për të parandaluar humbjen e të dhënave në nivel serveri, siç janë backup, mbrojta fizike dhe softuerike etj.

PANTHEON Hosting - shema

Normalisht ju duhet të ofroni pajisjet e serverit me mirëmbajtet përkatëse ose diçka të ngjashme. Me shërbimet tona hosting ju nuk brengoseni më, data-bazat tuja janë të ruajtura në një qendër të dhënash, ku plotësohen të gjitha nevojat teknike sidhe ato të sigurisë. Nuk është web aplikacion i cili punon në shfletues. Ju keni PANTHEON-un tuaj të instaluar lokalisht si çdo program dhe lidheni me data-bazë nëpërmes internetit. E gjitha çfarë ju nevojitet është PANTHEON 5.5 dhe lidhje të shpejtë të internetit.

 • Shkëmbim i lehtë dhe i sigurt i të dhënave
 • Siguri e të dhënave
 • Procesim më i shpejt
 • Më shumë kohë në dispozicion për analiza dhe këshilla për klientët
 • Qasje e shpejtë dhe e lehtë nga kudo nëpërmes internetit
 • Pranim dhe lëshim i faturave
 • Arkivim elektronik i dokumenteve
 • Përditësim i rregullt sidhe përshtatshmëri e vazhdueshme me ligjet
 • Operim në bazë të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit
 • Fushë e gjerë e ndihmës dhe mbështetjes
 • Nuk nevojiten investime: Përdoruesit paguajnë për programin në bazë të përdorimit që bëjnë

I thjeshtë

Kjo do të thotë fundi i futjes manuale së të dhënave. Ju do të jeni në gjendje të ofroni shërbime më të shpejta dhe më konkurruese.

I Shpejt

Qasje e shpejt 24/7 në të dhënat tuaja, nga çdo vend dhe në çdo kohë përmes interenetit.

I Lirë

Investim fillestar minimal dhe deri në 85% kosto më të ulët për licensim të softuerit.Minimum initial investment and up to 85% lower costs for software licensing.

I Sigurtë

Siguri adekuate në ruajtjen e të gjitha të dhënave në qendrën e të dhënave.

 

Çmimorja e Hostingut

 

Rekomandoni PANTHEON

Si përdoruesit tanë besnikë, të cilët përhapin fjalën e  mirë në lidhje me programin dhe e rekomandojnë atë klientëve të tyre, prej çfardo lloj license të re të shitur në Hosting ne do t’i dhurojmë dy abonime mujore të tilla në vitin e ardhshëm, ku në çdo muaj do të llogaritet pjesa proporcionale e shpërblimit. Në qoftë se në bazë të rekomandimeve tuaja dikush vendos për të blerë një licencë, ju do të shpërbleheni me 10% të vlerës së licencave të blera sipas këtyre rekomandimeve. Rekomandoni PANTHEON

“The Pantheon software enables a wide range of overviews and reports from business and tax ledgers. This way we can submit quality information and ensure timely planning in the future to the customers of the accounting firm. The possibility of connecting companies directly to our accounting firm through hosting is surely an advantage of the software.”

Sabina Dimnik

Senior consultant, Data d.o.o.

Na kontaktoni në: (038) 749 045

Thirrni konsulentët tanë dhe së bashku gjeni një zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve biznesore në kompaninë tuaj!