Pantheon Retail

Arka mobile PANTHEON

Për menaxhim të lehtë të operacioneve të keshit duke përdorur paisje mobile të destinuara për sektorin e shërbimit dhe dyqaneve, në zyre ose në terren. Një zgjidhje që sjell tranzicion falas në arkat mobile të certifikueshme në ardhje.

retail_screen_blagajna2
retail_screen_blagajna1
retail_screen_blagajna3
retail_screen_blagajna4
retail_screen_placevanje
retail_screen_procesi
retail_screen_sifranti

Përfitimet e arkës mobile PANTHEON

 • Zgjidhje të integruara për arka
 • Funksione të paravendosura të përshtatura me biznesin tuaj
 • Mbështetje 24 orëshe
 • Mbështetje për pagesa me kartela
 • Pagesa mobile Lëshime dhe pranime të e-faturave
 • Eksportim i të dhënave për shërbimet e tuaja të kontabilitetit
 • Futje automatike e të dhënave
 • Analiza biznesore dhe të shitjes
 • Qiramarrje e mundshme për kohë të shkurtë

Arkë plotësisht funksionale në terren

Aplikacioni mobil PANTHEON Retail punon në tableta kompjuterik në Android dhe telefona të mençur. Ofron zgjidhje operacione keshi moderne, të besueshme dhe të lehta për përdorim duke e bërë të domosdoshme për këdo që:

 • që kryen shitje në lëvizje ose në dyqan,
 • që është i përfshirë në aktivitete të shërbimit (sallone ondulimi, dyqane të luleve, pastrime në terren, tregtarët, kosmetika, shërbime të ofruara nëpër shtëpi, etj.) ose
 • që bën shitje në tezga, markete dhe panaire.

PANTHEON RA aplikacioni mobil  është i përshtatshëm për kompanitë që i duhet një ose më shumë arka të pavarura për të kryer biznesin e tyre. PANTHEON RC arka mobile është e përshtatshme për kompanitë që të sinkronizojnë të dhënat e shumë përdoruesve në një databazë të përbashkët dhe për të ofruar funksionalitete të back-office (menaxhment qendror i arkave, raporte, krijim i skedarëve raportues për kontabilitet, dokumente PDF, etj.).

Arkë mobile e kostumizuar dhe përshtatur për nevojat tuaja

Për një menaxhim efektiv dhe efikas të biznesit tuaj pa marrë parasysh aktivitetin në të cilin jeni të përfshirë. Arka mobile PANTHEON Retail ofron mbështetje për biznesin tuaj në një mënyrë të besueshme, të shpejtë dhe të lehtë.

Parukeria dhe kujdesi i bukurisë

Përshtat biznesin sipas dëshirës tuaj dhe drejtoje atë për t’ua ofruar klientëve tuaj shërbimet më të mira të mundshme të përshtatura.

Më shumë
 • menaxhment i “kartave” të klientëve (ditari i vizitave) me detaje të materialeve të përdorura, përgatitjeve, metodave për prerjen e flokëve, frizurave, kozmetikave dhe trajtimeve, etj.
 • libër i të dhënave
 • mbështjetje e “kartave të besueshmërisë”
 • rezervim i termineve online opsional (regjistrim i përdoruesve përmes back-office dhe rezervon një datë)
 • rezervimi dhe planifikimi (sistem rezervimi dhe kalendare)
 • njoftim automatik rreth klientëve të rregullt për vizitat e ardhshme

Studio Fitnesi

Nuk është gjithçka për forcë të madhe, prandaj më mirë përdoreni teknikën e duhur! Menaxhim i thjeshtë i operacioneve të keshit duke përdorur një arkë mobile kursen shumë kohë për gjëra të tjera.

.

Më shumë
 • rezervime të stërvitjes dhe planifikme dhe poashtu mbështetje për karta të termineve
 • menaxhim i kartave të klientit, duke përfshirë të gjitha të dhënat në materialet e përdorura, shërbimet dhe qarkullimi i kaluar

Tekstil dhe veshmbathje

Mobiliteti do të thotë shumë për ata që janë shpesh në këmbë dhe gjithmonë në lëvizje. Arka mobile mund të përdoret në çdo kohë të shitjes.

Më shumë
 • mbështetje për kartat e besnikërisë dhe certifikatat e dhuratave (mbështetje për databazë qendrore të klientëve për zyra të degëve më të mëdha)
 • menaxhim dhe pasqyrë të inventarit të modeleve sipas madhësive dhe ngjyrave
 • pasqyrë të stoqeve të mallrave sipas blerjeve sezonale
 • statistika të qarkullimeve dhe analiza sipas ngjyrave dhe madhësive
 • shkëmbim i të dhënave dhe njohuri në stok përmes lokacioneve

Bujqësi

Bëjeni punën tuaj të rëndë në fermë më të lehtë për vetën tuaj më një arkë mobile, gjë që e bën më të lehtë për juve për të shitur të mbjellurat dhe mallrat në shtëpi ose në market.

Më shumë
 • mbështjetje për lexuesit mobil të barkodeve
 • etiketa për gjurmueshmërinë
 • mbështjetje për shkallën e barkodeve dhe tjera “kode të ndara”
 • pranim elektronik i të dhënave nga listat e paketimit të furnizuesit kryesor
 • mbështetje për paketime
 • menaxhment i materialeve me “specifikacione” dhe “standarde” për produkte
 • lëshime automatike e inventarit të lëndëve të para.
 • çmontime (normat negative)

Transporti dhe dërgesat

A shpenzoni një pjesë të madhe të kohës tuaj në terren dhe rrugë? Arka mobile do të jetë shoqëruesja e juaj besnike pavarësisht destinacionit të kërkuar ose lokacionit.

Më shumë
 • printim i listës së fletëdërgesës dhe faturën prej një dokumenti të vetëm
 • printim i “faturës-listës së fletëdërgesës”
 • printim i pranimit të keshit
 • printim i pro-faturës
 • njohuri të përditësuara të shitësit në fatura të papaguara të konsumatorëve që janë duke u procesuar
 • menaxhim i shitësit dhe “qendror” stoqet e (depos qendrore)
 • dokumentim pranimi online/printuar i shitësit për mallrave të pranuara
 • transfer i faturave të shitësit në qendër përmes internetit (më pas, lidhja me internet në terren nuk është e domosdoshme)
 • statistika të qarkullimit dhe analiza të konsumatorëve të shitësit
 • statistika qendrore të qarkullimit dhe analiza për të gjithë konsumatorët
 • opsion konfigurimi pa menaxhment të stokut
 • lidhje me PANTHEON

Optika

Një pasqyrë e mirë e operacioneve, një qartësi në faturim dhe konsumatorët të kënaqur – do të shihni që të punosh me arkë mobile ja vlen barra qirasë!

Më shumë
 • mbajtja e të dhënave të konsumatorit dhe printime të përshtatura me të gjitha detajet e dioptrisë
 • mbështetje të kartave të besnikërisë
 • rezervim opsional i termineve online/ (përdoruesi regjistrohet përmes back-office dhe rezervon një datë)
 • rezervime dhe planifikime
 • idente dhe inventare të materialeve

Shitjet e luleve

E thjeshtë, transparente dhe e lehtë për përdorim, arka mobile do të ngrisë biznesin tuaj në maja të reja.

Më shumë
 • arkë dhe printim i faturave vetëm për vlerësim të stokut të luleshitësit
 • opsion vetëm për kryerjen e vlerësimit të gjendjes së mallrave të mallrave
 • vlerësim sasior i mallrave dhe materialeve (mund të merret vetëm për shkak të vlerësimit poashtu)
 • sasia ose vlera e shitjes, inventari i sasisë, mallrat dhe vlera e mbetur e materialeve
 • shitjet e artikujve “kompleks” si buqeta, kurora, etj.
 • mbështetje për shërbimet sikurse mbështjellja, marrëveshjet, etj.

Shitjet teknologjike

Përshtat shitjen e mallrave teknike me arkën mobile, që mundëson operacione keshi moderne, të besueshme dhe të lehta për përdorim.

Më shumë
 • arkë dhe printim të faturave duke përfshirë numra serik
 • kontrollë inventari i mallrave përmes numrave serik
 • pranim i mallrave përmes numrave serik
 • servisi dhe garancionet
 • mbështetje për oferta speciale në telefona mobil dhe mallra tjera të teknikës (shënime automatike të kredisë)
 • raport i stoqeve (dyqane online – përdoruesi hyn në porosi që të shikojë se çfarë ka në stok, porositë online, ndërkaq partnerët mund të hyjnë që të rishikojnë stoqet e furnizuesit, etj.)
 • opsion për konfigurim pa menaxhment të stokut sipas numrave serik por IMEI duhet të përfshihet në faturë

Tregtia e gomave

Duke përdorur një tablet me lidhje mobile interneti dhe një printer të lëvizshëm, ju mund të lëshoni faturat sipas ligjit, direkt nga arka mobile.

Më shumë
 • mbajtja e të dhënave të konsumatorëve dhe gomave të tyre
 • rezervim opsional terminesh online (përdoruesi regjistrohet përmes back-office dhe rezervon një datë)
 • mbështjetje për pagesat e shtyra ose shërbimet e porosive të blerjes
 • faturim i porosive të shitjes kumulative të përsëritshme nga konsumatorët me një pasqyrë përmes integrimit me PANTHEON

Furnizimet me ushqim

Shërbimet e ushqimit dhe shërbimet e furnizimit të ushqimeve do të bëhen shumë më shpejtë dhe pa probleme sepse me përdorimin e një regjistri keshi mobil ju mund t’i kurseni vetës shume udhëtime të padëshiruara.

Më shumë
 • menaxhment i arkës sipas tavolinës përmes përcaktimit të tavolinave dhe llogarisë përfundimtare përmes panelit.
 • mbështetje për shërbimet e pagesave të shtyra
 • përdorimi faturimit të materialeve dhe menaxhmenti i kartave të materialeve dhe mallrave
 • inventar i materialeve dhe identeve dhe materliat e mbetura
 • menaxhment i normës
 • raportime kontabiliteti të kostumizuara
 • modifikimi i shfaqjes së identit në arkë
 • lidhje me printera të shumëfisht (rezervime dhe fatura printuese)
 • kalendare dhe rezervime
 • oferta speciale

Klinikat shëndetësore

Shpejto operacionet tuaja dhe bëji ato shumë më elegante – një arkë mobile ofron shumë përfitime!

Më shumë
 • të dhënat të konsumatorëve me fusha specifike të hyrjes
 • historia e qarkullimit të konsumatorëve dhe vizitat
 • terminet nga mjeku/klinika
 • rezervim opsional i termineve online (përdoruesi regjistrohet përmes back-office dhe rezervon një datë)
 • raporte të kostumizuara që përshtaten me raportet mjekësore

 

Si të filloni përdorimin e arkës mobile PANTHEON Retail?

 

Na kontaktoni neve

Telefononi në 038 749 045 dhe konsulentët tanë do të ju ndihmojnë juve të gjeni zgjidhjen më të përshtatshme për kompaninë tuaj.

Dërgo një e-mail

Na dërgoni një e-mail në sales@datalabks.com nëse keni pyetje dhe kërkesa shtesë. Ne do t’iu përgjigjemi sa më parë.

 

PANTHEON Retail Licensat dhe Karakteristikat

 

PANTHEON RT*

--/na kontaktoni neve për ofertë
 • Lëshim i faturave POS
 • Pranime të keshit dhe disbursimet
 • Regjistrim i subjekteve (konsumatorët)
 • Pasqyrë e identeve
 • Format të sigurisë së punës

PANTHEON RE

--/na kontaktoni për ofertë
 • Operacione të keshit
 • Shitjet dhe porositë e blerjes
 • e-biznes dhe dyqanet online
 • Lëshim dhe pranim i faturave
 • Inventar dhe depo

PANTHEON Retail në degët tona

Ju mund të gjeni listën e çmimeve për PANTHEON Retail në web sajtin e seciles degë:

Blerja e PANTHEON

Në rast se vendosni të bleni programin, do të instalohet në kompjuterin/serverin e juaj dhe ju do të pranoni përditësime të rregullta të verzioneve të reja (ndryshimet legjislative dhe funksionalitetet e reja) dhe arkivim të sigurtë të të dhënave. Shuma e blerjes duhet të vendoset në një këst të vetëm dhe programi do të bëhet pronë e juaja. Ju do të paguani një shumë vjetore totale për përditësim të programit.

* Licensa RT nuk është një licensë e pavarur dhe kërkon që të përdoret në kombinim me PANTHEON RE/SE/ME/MF. PANTHEON RT plotëson verzionet bazë të PANTHEON në kompanitë ku arkat janë të lidhura në një sistem IT më gjithëpërfshirës.

Na kontaktoni në 038 749 045

Telefononi konsulentët tanë dhe së bashku ju do të vendosni për një zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve biznesore në kompaninë tuaj!