Datalab Akademia

Si pjesë e aktiviteteve të saj, Datalab Akademia ofron certifikim për partner dhe shfrytëzues të PANTHEON-it. Qëllimi ynë është që të mbushen të gjitha mangësitë e mundshme të cilat rezultojnë nga njohuritë e pamjaftueshme për PANTHEON-in, duke përdorur cilësi të lartë të trajnimit dhe qasje në shumë materiale edukative.

 

Aktualitete në Datalab Akademi

Shikoni për trajnimet e fundit, zbritje dhe oferta speciale të përgatitura nga ekipi ynë veçanërisht për ju.

Terminet e tanishme  të trajnimeve

[add_eventon_el lang=”L6″ cal_id=”MN calendar” event_type_2=”224″ ]

Më shumë informata

Për çdo informatë shtesë mbi trajnimet, ju lutem kontaktoni :
Datalab Akademia, tel. +383 38 749 045