Filozofija mbi strategjinë dhe zhvillimin

Strategjija e zhvillimit

Datalabi eshte i fokusuar ne zhvillimin e zgjidhjeve softverike te hapura, të përshtatshme dhe të fuqishme. Ne duam që zgjidhjet tona të funksionojnë në të gjithë fushat e IT-së dhe ti mundësojm shfrytëzuesve të zgjedhin lirshëm teknologjinë varësisht nga strategjija e biznesit të tyre.

Këtu në Datalab jemi të perkushtuar në pëermirësim dhe inovacion te vazhdueshëm. Ne besojmë në kompetencë dhe zellin e punonjësve dhe partnerëve tanë. Ne kemi nxitur një kulturë të punës ekipore , e cila – me ndihmën e teknologjisë më të fundit – hap shtigje të reja për punonjësit tanë dhe u mundëson atyre që të arrijnë potencialin e tyre të plotë .

Sistemi ynë  për informacion të biznesit është zhvilluar në pjesë modulare dhe mundëson zgjerime të thjeshta me zgjidhje të krijuara nga partnerët tanë të zhvillimit. Ne u japim përdoruesve karakteristika të përparuara , të cilat i mundësojnë atyre përshtatjen e nevojat e tyre nga IT  me kërkesat dhe për të shtuar shërbime të reja efikase.

Që nga viti 2006 , Datalab është në një partneritet strategjik me Oracle , zhvilluesi kryesor i bazës së të dhënave në botë . Zgjidhja softverike e Datalab  është e mbështetur bazën e të dhënave Oracle 10g , duke zgjeruar zgjedhjen e platformave në dispozicion për përdoruesit fund .

 

Filozofia e zhvillimit – “kaizen” në evoluim dhe zhvillim të softuerit

Këtu në Datalab , ne besojmë në zhvillimin evolucionar të programeve . Filozofia jonë e zhvillimit është përshkruar më së miri nga termi japonez Kaizen , që do të thotë përmirësim të vazhdueshëm dhe progresiv. Ky koncept ka një prani të fortë në komunitetin e burimit të hapur (open source), sepse një qasje evolutive lejon përmirësimet shpejtë me kosto të ulët. Këto përmirësime janë të bazuara në reagime të përdoruesit , testimin publik dhe grupet e përdoruesit. Sugjerimet vlerësohen dhe përdoren si bazë për specifikuar ndryshimet. Kjo pasohet nga zhvillimi, testimi dhe lokalizimi, pas së cilave përditësimi i ri mund të lansohet. Përdoruesit mund të vendosin për veten e tyre, nëse ata duan të programin e përmirësuar. Përdoruesit kështu bëhen edhe vetë zhvillues.

Në tetë vitet e fundit , ne kemi perfeksionuar këtë metodologji. Ne kemi mjete të posaçme, të cilat automatikisht gjenerojnë lokalizimin e programit. Mekanizmi për përcjelljen e kërkesave të bëra nga përdoruesit është i ndërthurur me ndihmën e përdoruesit (Help Desk), e cila na mundëson që të planifikojnë shpërndarjen e burimeve dhe të informojë përdoruesit në mënyrë efikase. Web Serverët e dedikuar na lejojë të krijojmë dhe të botojë Video manuale. Ne kemi zhvilluar edhe vetë mjetet tona për të shkruar materialet e përdoruesve Datalab DocuMentor, e cila mundëson redaktimin dhe sinkronizimin e manualeve mëdha përdorues në shumë gjuhë .

Zhvillimi evulucionar i programit

Kaizen është një koncept japonez i menaxhimit, i cili përpiqet për përmirësime të vazhdueshme. Në thelbin e saj, kjo është një filozofi që deklaron se çdo aspekt i jetës sonë duhet të përmirësohet vazhdimisht. Elementet kyçe për këtë janë cilësia, përpjekjet e vazhdueshme, pjesëmarrje, vullnet për të ndryshuar dhe komunikuar.