Programi për Partner

Pasi që PANTHEON ka mbështetje të mirë, produktet e PANTHEON mund të përdorin një numër të madh të përdoruesve, kryesisht kjo si meritë e rrjetit tonë të gjerë të partnerëve. Kompanitë partnere të kryejë aktivitete të shumta për përdoruesit përfundimtarë - duke filluar prej kërkesave të implementimit, mështetjes dhe trajnimit për zhvillimin e zgjedhjeve vertikale.

Partnerët Premium

Kryejn të gjitha aktivitetet e para-shitjes, implemntojnë PANTHEON tek klientet , dhe ofrojnë trajnim dhe mbështetje të mëtutjeshme.

Partnerët

Kryejn të gjitha aktivitetet e para-shitjes, implemntojnë PANTHEON tek klientet , dhe ofrojnë trajnim dhe mbështetje të mëtutjeshme.

Partnerët zhvillues (DEV)

Partner për zgjidhje të specializuara, të cilat nuk janë pjesë e PANTHEON-it, por janë të nevojshme për operacionet e një kompanie që ka nevoja të veçanta.

Partnerët arsimor (EDU)

Programi për partnerët EDU është projektuar për bashkëpunim me institucionet arsimore, ku Pantheon është pjesë e proceseve arsimore.

Dëshironi që të bëheni partner?

Nëse dëshironi më shumë informacion mbi programin e partnerëve, ju lutem na telefononi në : +381 38 749 045 ose na shkruani në e-mail:

Konsulentët e Çertifikuar

Partnerët tanë mund të gjejnë një konsulent për një zonë të caktuarnë rast se keni nevojë për ndihmë.

Rekomandoni PANTHEON-in

Me modelin e  bonuseve Rekomandoni PANTHEON-in ne dëshirojmë ti shpërblejmë ata përdorues të cilët na kanë rekomanduar për klientët e ri potencial .