PANTHEON Small Business

Menaxhim i lehtë i bizneseve të vogla

PANTHEON Small Business të gjitha funksionet bazike (ka mundësinë për upgrade me veçori të avacuara) që përmbushin nevojat e bizneseve të vogla dhe pronarëve të tyre që dëshirojnë ti përkushtohen aktiviteteve të tyre më tepër, se sa të humbin kohë dhe para për të vendosur një sistem kompleks për menaxhimin e biznesit.

Za samostojne podjetnike in mala podjetja

 

Për bizneset vetanake dhe ato të vogla

Bizneset e vogla nuk kanë nevojë për sistem kompleks për menaxhimin e biznesit, dhe shumica prej tyre shfrytëzojnë shërbimet e kompanive të kontabilitetit. Për këtë arsye kemi përgaditur një verzion të thjeshtë të PANTHEON-it për bizneset e vogla i cili mbulon funkcionet bazike të nevojshme për operacione biznsore gjithëpërfshirëse si :

 • Operacionet e Keshit (arkave)
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • E-biznesi dhe dyqanet online
 • Invertari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Menaxhimi bazik i personelit HRM

Përshkrim i detajuar i funksionaliteteve

Za mala do srednje velika preduzeća

 

Për nërmarjet e vogla dhe të mesme me kontabilistë të vet

Për bizneset e vogla të cilat kanë procese biznesore pak më komplekse sidhe kryejnë vetë kontabilitetin,kemi një verzion me të avansuar të PANTHEON-it i cili mbulon këto funksionalitete:

 • Operacionet e Keshit (arkave)
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • E-biznesi dhe dyqanet online
 • inventari edhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet në vendet e jashtëme
 • Kontabiliteti
 • Llogaritja e pagave
 • Analizat biznesore
 • Prodhimtaria (bazike)
 • Asetet fikse
 • Shërbimet
 Përshkrim i detajuar i funksionaliteteve

Ne jemi shum të kënaqur me PANTHEON, gjithashtu nuk kemi kosto shtesl përveç kostove të blerjes, sidhe krahasuar me programet tjera ofron shumë më shumë se vlera qe kemi paguar.

Marjan Hribar

Menaxher i Shitjes, Kompania Condor- Ljudmila Hribar s.p.

Kurset për PANTHEON

Çdo muaj, të gjithë përdoruesit  PANTHEON-it mund të marrin pjesë në kurset e PANTHEON-it për fillestare dhe të avansuar. Kurset dhe workshop-et mbahen në formë të trajnimeve në hapësirat e  Datalab ose on-line.

e-Kontabiliteti CLOUD

Për PANTHEON Hosting kemi bashkëpunim me operatorët në të cilat mbajnë bazat e të dhënave tuaja të Pantheon. Serverat janë gjithmonë aktiv, kështu që të dhënat janë gjithmonë në dispozicion

Si të filloni të përdorni PANTHEON Small Business?

Na kontaktoni

Telefononi konsulentët tanë në (038) 749 045 ose dërgoni e-mail në sales@datalabks.com

Provoni Programin

Plotësoni formularin dhe filloni ta përdorni DEMO verzionin falas të cilin më vonë mund ta bëni Upgrade në verzione të avancuara dhe të përshtatshme për biznesin tuaj.

Regjistrohuni për trajnime

Formoni një listë për filestarët e interesuar dhe përgadituni për trajnime në akademinë e Datalab.

ÇMIMORJA E PAJISJES SOFTUERIKE PANTHEON SMALL BUSINESS

PANTHEON-i me qira (Hosting)

Të gjitha të dhënat që ju fusni në PANTHEON (për shembull, faturat, inventarin, kontabilitetin, listën e pagave, etj) janë të ruajtura në një bazë të dhënash që gjendet zakonisht në një kompjuter të veçantë – server. Serveri është vzhdimisht aktiv, në mënyrë që të dhënat të jenë gjithmonë në dispozicion, përveç kushteve të përshtatshme të sigurisë në server për të parandaluar humbjen e të dhënave, para së gjithash backup teknikat  sidhe mbrojtja fizike dhe softuerike sigurojnë siguri maksimale për të dhënat tuaja. Për PANTHEON Hosting pagesa bëhet si pjesë e normës (ratave) mujore , dhe ajo përfshin përdorimin e softuerit, risitë ligjore, arkivimin e të dhënave dhe serverin me qira.

Më shumë për PANTHEON Hosting

Blerja e PANTHEON-it

Nëse ju vendosni të blini programin ai vendoset në kompjuterin /serverin tuaj, në këtë rast ju vetë duhet të kujdeseni për përmirësimet e rregullta të versioneve të reja të programeve dhe arkivimin të dhënave. Shuma e blerjes është shumë e cila paguhet vetëm një herë, programi kalon në pronën tuaj, sidhe një herë në vit llogaritet në një çmim për të rifreskimin e programit.

Thirrni në (038) 749 045

Telefononi konsulentët tanë dhe së bashku zgjidhni zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve të biznesit në kompaninë tuaj!