Pyetjet e Shpeshta

Infrastruktura

System Requirement

 

Small Companies (e.g. 5-10 PANTHEON SE licenses)

Server:

 • CPU: 1× Intel Xeon processor with at least 4 cores – 6.4 GT/s QPI or more
 •  RAM: 16 GB
 • Storage: 1× Raid 1 (at least 512 GB) SAS or SSD
 •  LAN: 1 x 1Gbps
 • OS: Windows 2012 R2 Standard
 • SQL: SQL Server 2016 Standard (works also with SQL 2017, 2014, 2012)
Internet Access:

 • VDSL 10/4 MB
 • ISP router
Workstations:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 or AMD A6
 • Storage: at least 10 GB free disk space
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Archive:

 • NAS storage
 • Datalab Cloud Archive

 

Small Companies (e.g. 5-10 PANTHEON ME/MF licenses)

Server:

 • CPU: 1× Intel Xeon processor with at least 4 cores – 6.4 GT/s QPI or more
 • RAM: 24 GB
 • Storage: 2×Raid 1 (at least 512 GB) SAS or SSD
 • LAN: 1 x 1Gbps
 • OS: Windows 2012 R2 Standard
 • SQL Server 2016 Standard (works also with SQL 2017, 2014, 2012)
Internet Access:

 • VDSL 10/4 MB
 • Gigabit router
Workstations:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 or AMD A6
 • Storage: at least 10 GB free disk space
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Archive:

 • NAS storage
 • Datalab Cloud Archive

 

Medium Companies (e.g. 10-30 PANTHEON SE licenses)

Server:

 • ·        CPU: 1× Intel Xeon processor with at least 4 cores – 6.4 GT/s QPI or more
 • ·        RAM: 32 GB
 • ·        Storage: 2× Raid 1 (at least 512 GB) SAS or SSD
 • ·        LAN: 2 x 1Gbps
 • ·        OS: Windows 2012 R2 Standard
 • ·        SQL: SQL Server 2016 Standard (works also with SQL 2017, 2014, 2012)
Internet Access:

 • Fiber optics 100/10 Mbit/s
 • Gigabit router  (Cisco, Fortigate, Zyxel, PfSense, etc.)
Workstations:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 or AMD A6
 • Storage: at least 10 GB free disk space
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Archive:

 • NAS storage
 • Datalab Cloud Archive

 

Medium Companies (e.g.  10-30 PANTHEON ME/MF licenses)

Server:

 • CPU: 2× Intel Xeon processor with at least 6 cores – 6.4 GT/s QPI or more
 • RAM: 32-64 GB
 • Storage: 3× Raid 1 (at least 512 GB) SAS or SSD
 • LAN: 2 x 1Gbps
 • OS: Windows 2012 R2 Standard
 • SQL Server 2016 Standard (works also with SQL 2017, 2014, 2012)
Internet Access:

 • Fiber optics 100/10 Mbit/s
 • Gigabit router  (Cisco, Fortigate, Zyxel, PfSense, etc.)
Workstations:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 or AMD A6
 • Storage: at least 10 GB free disk space
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Archive:

 • NAS storage
 • Datalab Cloud Archive

 

Large Companies (more than 50 PANTHEON licenses)

*An analysis of the company must be conducted before accurate system requirements can be determined.

Server:

 • CPU: 2× Intel Xeon processor with at least 12 cores – 9.6 GT/s or more
 • RAM: 256 GB
 • Storage: 5× Raid 1 (at least 512 GB) SAS or SSD
 • LAN: 4 x 1Gbps
 • OS: Windows 2012 R2 Standard
 • SQL Server 2016 Standard (standard up to 128 GB RAM) (works also with SQL 2017, 2014, 2012)
Internet Access:

 • Fiber optics 100/10 Mbit/s
 • Gigabit router  (Cisco, Fortigate, Zyxel, PfSense, etc.)
Workstations:

 • RAM: 4GB
 • CPU: Intel i3 or AMD A6
 • Storage: at least 10 GB free disk space
 • OS: Windows 7 SP3
 • LAN: Gbit
Archive:

 • NAS storage
 • Datalab Cloud Archive

 

*Installation on company-internal configurations requires adequate hardware and software. All server hardware must have uninterruptible power supply, hot-swap hard drives, Gbit LAN network, etc. The configuration described above is only a general guideline. We recommend you consult your system administrator and our consultants, who will help you find the perfect solution for your needs.

 

Sistemi Operative dhe Baza e të Dhënave

PANTHEON përkrah një numër të madh (por jo të gjitha) të kombinimeve të ndryshme në IT. Kështu që ju mund të përdorni në mënyrë efektive infrastrukturën ekzistuese pa investime të tepruara në harduer ose sistemeve operative të reja. Ofrues tjerë të programeve të ngjashme i përdorni në përgjegjësinë tuaj, ata nuk japin asnjë përgjegjësi dhe nuk e mbështesin atë.

 

Baza e të dhënave

DataLab PANTHEON përdor një klient / server teknologji dhe për këtë arsye kërkon një server në rrjet. Në instalim (Setup) ne kemi përfshirë edhe serverët e mëposhtëm:

 • Microsoft SQL Server Express 2014 (falas, të përfshira në instalim PANTHEON X), operon në sistemin operativ 32- dhe 64-bit.

Serverët e mbështetur

PANTHEON mbështetë këta serverë të data-bazave:

 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2008 64 bit
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 64 bit
 • Microsoft SQL server 2012 64 bit
 • Microsoft SQL server 2012 32 bit
 • Microsoft SQL server 2014 64 bit
 • Microsoft SQL server 2014 32 bit
 • Microsoft SQL server 2014 32 bit
 • Microsoft SQL server 2014 64 bit
 • Microsoft SQL server 2016 64 bit

Sistemet Operative

PANTHEON është hartuar kryesisht për të punuar në një numër të madh të përdoruesve. Në këtë fushë mbështet sistemet operative në vijim:

 • Microsoft Windows 2008
 • Microsoft Windows 2008 R2
 • Microsoft Windows 2012
 • Microsoft Windows 2012 R2

Si dhe sistemet operative në vijim:

 • Windows 7
 • Windows 8*
 • Windows 8.1*
 • Windows 10 – PANTHEON është i mbështetur nga Datalab Tehnologije d.d në edicionet si në vijim të Windows 10 (Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise and Windows 10 Education). Pantheon është i përkrahur edhe për tregjet e mbështetura nga Windows 10: Current Branch (CB), Current Branch for Business (CBB) and Long-Term Servicing Branch (LTSB) dhe do të mbështetet për jetëgjatësinë e aplikacionit (nuk ka datë skadimi të parashikuar).

PANTHEON në kompjuterët Apple

PANTHEON është projektuar për mjedisin e Windows, por mund të përdoret në disa mënyra në kompjuterët e sistemit operativ Apple Mac OS X dhe pajisje mobile me iOS.

 • Emulation Windows environment  me një nga emulatorët e dedikuar, psh. WineHQ ose CrossOver.
 • Makinat Virtuale: virtualizimi mundëson sistemit operative të kaloj në sistem tjetër operative. Kështu një Mac OS X funksionon si një Windows dhe mundëson përdorimin e programit PANTHEON.
 • Shumë sisteme operative njëkohësisht (të ashtuquajturat. Multiboot). Kur ju ndizni kompjuterin tuaj, ju mund të zgjidhni sistemin që ju dëshironi. Pra, ju lehtë mund të përshtateni mjedisin e Windows dhe të përdorni PANTHEON.

Qasja në terminal

DataLab PANTHEON mbështet qasjen në terminalet e mëposhtme:

 • Microsoft Windows 2008
 • Microsoft Windows 2008 R2
 • Microsoft Windows 2012
 • Microsoft Windows 2012 R2
 • Cytrix
 • Microsoft Windows RAS
 • Virtual Private Network
 • Virtual Private Network për të përdorur SSL enkriptimin në SQL server (nga build-i 55.35.00)

 

Llojet e instalimit në lidhje me konfigurimin e rrjetit

DataLab PANTHEON mund të instalohet në sisteme kompjuterike me konfigurime të ndryshme. Në princip zgjedhim në mes të instalimeve për një përdorues (single-user) dhe atyre në rrjet(multi-user). Instalimi në rrjet (multi-user)  mund të bëhet në dy mënyra.

 • Klientët e vogël (deri në 5 përdorues në rrjetë) mund të përdorin një server pak më të fuqishëm (mund të jet i përdorur) ose workstation në rrjetën e tyre, në mënyrë që të mos shpenzojnë për server të dedikuar dhe për softuer.
 • Klientët e mëdhenj (më shumë se 5 përdorues) ne rekomandojmë instalimin e një serveri të dedikuar, ku serveri nuk përdoret për të punuar me programin por vetëm vendosen data-bazat.

Një mënyrë e veçantë e instalimit janë sistemet PANTHEON hosting , ku serverët janë të instaluar në kompaninë tonë apo tek një kompani partnere e specializuar, ne përdorim shërbime të veçanta të sistemit hosting  për SQL server.

  Më shumë informata për instalimin

Qasja në Internet

Qasja në internet tani është e domosdoshme për çdo kompani. Në internet qarkullon shumica e komunikimit në biznese (e-mail), sidhe janë përhapur dhe shumë metoda të ndryshme të e-tregtisë. Çdo përdorues i softuerit PANTHEON është e nevojshme të ketë qasje në internet. Pa internet nuk mund të aktivizohet apo të bëhet upgrade programi jonë! Për Klientët PANTHEON hosting, është e rëndësishme që ne kenë internet të shpejtë. Shpejtësia e rekomanduar është të paktën 10/2 Mb (10 Mbps për shkarkim 2 Mbps ngarkim). Është mirë që të ketë një lidhje simetrike, ku shpejtësia e transmetimit dhe ngarkimit është e  njëjtë.

Test shpejtësinë internetit tuaj

Testo shpejtësin e lidhjes tuaj në internet me një server potencial Pantheon Hosting, i cili do të ndikoj në punen me PANTEHON. Testo shpejtësinë

 

Blerja e licencave

 

Licenca dhe numri serik

Për të funksionuar PANTHEON duhet të ketë licencën e duhur, e cila tërhiqet  nga serveri jonë përmes internetit pas regjistrimit të numrit serik. Licencat organizohen në ndonjë numër të numrave serik, i cili do të në të njëjtën kohë do të tregojë vendndodhjen (e njësive të biznesit, degët …), ku licencat janë përdorur. Implementimi varet nga nevojat e biznesit tuaj, si dhe konfigurimi i rrjetit kompjuterik në të cilin instalohet PANTHEON. Më shumë informacion lidhur me licencat

Blerja e licencave shtesë

Nëse ju tashmë keni një licencë PANTHEON dhe ju duhet ndonjë tjetër licencë shtesë, ose licencë me më shumë karakteristika dhe funksionalitete, ju thjesht mund të blini licenca shtesë ose ato më të larta  (zëvendësim për të vjetrat, nëse rritet biznesi apo nevojat e biznesit), dhe ju vetëm paguani diferencën në çmim, çmimit të licencës së re i zbritet çmimi i licencës së vjetër (kur zëvendësohen/ndërrohen licencat). Disa nga shembujt e përparësive

Çfarë është PANTHEON Hosting?

Brenda PANTHEON Hosting ne bashkëpunojmë me operatorin lider në fushën e telekomunikacionit në Kosovë – IPKO, si ofrues i sistemit të serverëve. Serverët janë gjithnjë aktiv, dhe për këtë arsye edhe ju mund të ju qaseni të dhënave tuaja nga kudo dhe në çdo kohë. Si shtesë në këta server janë instaluar masa adekuate të sigurisë për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht me teknologjinë backup sidhe mbrojtje softuerike dhe fizike.
Për më shumë informacion mbi PANTHEON hosting

Si T’ia Fillohet

Instalimi i PANTHEON

Udhëzimet për instalimin e sistemit të biznes informacionit PANTHEON janë përshkruar në detaje në faqen e përdoruesve (UserSite). Početak instalacije

Parametrat për përdoruesit e rinj

Udhëzime për të shtuar, ndryshuar, fshirë, dhe ruajtur ndryshimet te përdoruesit janë përshkruar në detaje në faqen e përdoruesëve. Shtimi dhe fshirja e përdoruesve

Shtimi dhe fshirja e grupeve të përdoruesve

Udhëzimet për shtimin dhe fshirjen e grupeve të përdoruesve janë të përshkruara detajisht në faqen e përdoruesve Shtimi dhe fshirja e grupeve

 

Mirëmbajtja e sistemit

 

Upgrade dhe mirëmbajtja e PANTHEON

Sistemi i informacionit në biznes është “një organizëm i gjallë” i cili duhet të mirëmbahet dhe të përshtatet. Kërkesat e jashtme (psh. ndryshimet në legjislacion) kërkojnë versione të reja të softuerit, ndërsa edhe më shumë ndryshime dhe përmirësime ndodhin si rezultat i vetë zhvillimit dhe përmirësimet e sistemit, gjë që e bënë atë edhe më të mirë, më funksional, më stabil dhe më eficient. Në të njëjtën kohë ndryshon edhe teknologjia, e cila është baza e sistemit të informacionit. stem. Për këtë arsye, është e nevojshme që vazhdimisht të rifreskohet (përditësohet) programi dhe të bëhet Upgrade. Për të pasur të drejtën për të bërë Upgrade ju duhet të nënshkruani Upgrade Kontratën me një nga degët e Datalab. Përditësimet në përjashtim tek PANTHEON Hosting nuk janë të përfshira në çmimin e licencës.

Më shumë informata për upgrade 
A mund të ndryshojmë partnerin e Datalab?

Siguria dhe kënaqshmëria e klientëve tanë është qëllimi ynë kryesorë. Nëse konsiderojmë që mënyra e të bërit biznes ku Datalab zhvillon softuerin dhe ofron mbështetjen, kurse partnerët bëjnë implementimin dhe mbështetjen, shkakton ndonjë situatë ku klienti nuk është i kënaqur me shërbimet e ofruara nga partneri, DataLab ofron përdoruesve mundësinë (lirinë) për ndërrimin e partnerit pa ndonjë pengesë. Përdoruesit mund ta zgjedhin partnerin po ata edhe mund ta ndërrojnë atë. Klienti dërgon kërkesë me shkrim në Datalab, dhe kjo mundëson ndërprerjen e marrëdhënieve me partnerin A dhe kalimin tek partneri B ose  në kompaninë amë (një nga degët) DataLab.

Licencat dhe të gjitha shërbimet e paguara janë pronë e përdoruesit dhe nuk ka lidhje me partnerët sidhe janë të vlefshme pa marrë parasysh numrin e ndryshimeve.

Ne vetëm duam për t’ju tërhequr vërejtjen që secili partner njeh më së miri klientët e tij. Kur ndryshon nga një partner në një tjetër, është e nevojshme për të marrë parasysh se partneri i ri përsëri duhet të njihet me punën e përdoruesve, e cila mund të çojë në kosto shtesë.

.

Më shumë informata

Për më shumë informata rreth sistemit të biznes informacionit PANTHEON na telefononi në (038) 749 045 ose na shkruani në e-mail.