Rreth kompanise Datalab

Në Datalab , ne jemi të angazhuar për zhvillimin e ERP software biznesi, këshillim dhe trajnim . Ekspertët tanë vijnë nga fusha të ndryshme dhe të ketë njohuri të gjerë dhe përvojë në zgjidhjen e çështjeve dhe pyetjeve që ndodhin me përdorimin e sistemeve moderne të informacionit të biznesit .
Ne jemi të vetëdijshëm se ju mund të udhëheqni një kompani të suksesshme vetëm kur ju keni një sistem të besueshëm dhe të përsosur ERP . Për 20 vitet e fundit , ne kemi zhvilluar softuer më të suksesshëm të biznesit për kompanitë e vogla , të mesme dhe të mëdha. Klientët tanë janë të garantuar që të ketë teknologji të reja në dispozicion të tyre dhe për të ndihmuar udhëheqjen në kompanitë e tyre . Kjo është filozofia jonë që frymëzoi sloganin ”Shndërroni të dhënat në profit!”.
Këtu në Datalab , ne kemi krijuar një model modern të partneritetit , ku së bashku me partnerët tanë ne menaxhimin e shitjes , mbështetje , trajnimin dhe mirëmbajtjen e softuerit Datalab . Ne formojnë një nga më të mëdha të grupeve IT Solutions në rajon . Softwari ynë mund të përmirësohet dhe strukturat e të dhënave tona mund të arrihen lirisht nga përdoruesit tanë dhe kompanitë e zhvillimit ( në përputhje me kushtet tona të veçanta të përdorimit )

Informatat e Kompanisë

Bëni një shikim informatave bazike pë kompaninë tonë dhe njoftohuni me personelin, strategjinë, vizionin dhe misionin e kompanisë sidhe historinë e sajë.
Informata për kompaninë Kontakti Menaxhmenti Vizioni, misioni, vlerat Strategjia dhe Filozofia e Zhvillimit Historia e kompanisë Çmimet dhe Çertifikimet

Mediat

Të gjitha lajmet dhe ngjarjet në lidhje me grupin e Datalab

Njoftime për shtyp Material për shtyp Arkiva e lajmeve

Përgjegjësitë sociale të kompanisë

Datalab i kushton vëmendje përgjegjësive sociale të kompanisë dhe ndihmon në shumë organizime, merr pjesë aktive në aktivitete të ndryshme dhe kujdeset për personelin e ardhëshëm.
Sponzorizimet Organizimet dhe aktivitetet Bursat

Karriera në Datalab

Ne jemi kompani ambicioze e cila ka zhvilluar një ndër biznes softuerin më të mirë në rajon. Nëse mendoni që edhe ju mund ta jepni kontributin tuaj në këtë drejtim si dhe në na ndihmoni në përmbushjen e qëllimeve tona, ndjehuni të lirë që të na bashkëngjiteni!

Vende të lira pune në Datalab LLC Vende të lira pune në degët e Datalab

Partneritetet e Datalab

Microsoft Certified Partner
IBM Business Partner
Oracle Partner
bizBox Partner