Udhëtimet me PANTHEON X 

 

Udhëtimi është aventurë, sheh vende të reja, takon njerëz të ri, duke përfituar eksperienca të reja dhe duke hapur mundësi për njerëz të ri e të pa njohur. Nëse doni të largoni elementin e rrezikut dhe të ruani kënaqësinë e udhëtimit, të udhërrëfimit, operatorëve të udhëtimeve, kërkohet mikpritje për mysafirët tuaj, dhe si me magji i tërë organizimi i udhëtimit, akomodimi, ushqimi etj. shkurt – gjithçka. Kjo qasje kërkon një harmoni të përsosur mes elementeve themelore të operacioneve, prokurimit,  menaxhimit të punëtorëve dhe partnerëve të jashtëm, logjistikës, produkteve dhe shërbimeve.

PANTHEON X është një asistent shumë i çmueshëm në të cilin mund të mbështeteni – softuer biznesor i cili është një element esencial për planifikim të zhvillimit dhe dhe menaxhimin ditorë të kompanisë, detyrë kryesore e të cilit është menaxhimi i proceseve biznesore nga idea deri te ekzekutimi i rrjedhshëm i tyre, dokumentimi, raportimi dhe planifikimi automatik sidhe analizat biznesore.

PANTHEON X  sistem informacioni biznesorë i cili përdoret nga i tërë stafi i kompanisë, nga menaxhmenti tek prokurimi dhe kontabiliteti, sidhe ndihmon në orientimin e duhur të kompanisë, është vegël në pajtueshmëri të plotë me kërkesat rregullative dhe normat ligjore shtetërore.

PO, Unë dua të di më shumë për avantazhet e zgjidhjeve PANTHEON X!

Na kontaktoni neve për një prezantim falas të programit.

* fusha të domosdoshme

Veçoritë e  PANTHEON X në organizimin dhe planifikimin e biznesit tuaj:

Planifikimi

Asistencë në përgatitjen e planit biznesor, planet vjetore dhe planifikimet automatike duke krahasuar operacionet aktuale dhe ato të planifikuara.

Më shumë informata:
Planifikimi

Pasqyrë më të mirë biznesi
 Tabela përmbledhëse me grafikone, numërues, indikatorë të aspekteve të ndryshme të Biznesit dhe informacione tjera me rendësi.

 

Më shumë informacione:
Pasqyrat e shpejta Biznesore

Raportimi

Krijimi i raporteve të biznesit në baza javore, mujore dhe vjetore dhe dërgimi me e-mail.

 

Më shumë informata:

Raportimet

Analitika Biznesore
 Në formë të tabelave pivot, tabela dhe grafikone me qasje direkte, të dhëna dhe dokumente origjinale në grafikone sipas setit të preferencave.

 

Më shumë informacione:

Analizat biznsore

PANTHEON X - implementim i shpejt, mbështetje e fuqishme

Implementimi i PANTHEON X është projek i cili implementohet bazuar në nevojat e veçanta për kompaninë tuaj, me një vlerësim të kapacitetit dhe kryen konfigurimet e kërkuara të të gjitha parametrave  që definojnë operacionet brenda atijë mjedisi biznesorë.

Rrjeti i gjërë i partnerëve mundëson implementim bashkëveprues dhe përdorim optimal të resurseve për vendosjen e sistemit. Pas implementimit, klientët tanë mund të mbështeten në zyrën tonë Datalab LLC , por edhe në rrjetin tonë të partnerëve. Rrjeti jonë i mbështetjes  përbëhet nga mbi 100 partnerë në rajon, dhe më shumë se 400 konsulentë të certifikuar.

Bashkohu në komunitetin PANTHEON!

 

Ne e përdorim PANTHEON për menaxhim të thjeshtë të librave dhe poashtu si një databazë efektive që na ndihmon neve të përmiresojmë proceset tona biznesore edhe më tej.

Naida Hadžić

Drejtues i Financave, Hotel Marriott

Telefononi në 038 749 045

PANTHEON X është i vendosur në mënyrë të përsosur për të menaxhuar nevojat. Kombinimi i gjerë i funksionaliteteve e bën të përshtatshem për ta përdorur sistemin në të gjitha departamentet e kompanisë: nga menaxhmenti deri tek blerjet dhe kontabilimi. Përveç kësaj, ju mund të perdorni të gjitha përfitimet nga inteligjenca biznesore (tabelat kontrolluese, analitikat, raportet, planifikimi).

Kontaktoni me ekipin tonë të ekspertëve se çfarë mund të bëjmë për juve sot:

X