Menaxhimi i degëve (Subsidaries )

Hapja e degëve të kompanive brenda dhe jashtë vendit, për të qenë në gjendje që të menaxhohen të dhëna nga të gjitha pjesët e organizatës me një program të vetëm, kjo shfaqë një avantazh të konsiderueshëm.

PANTHEON është lokalizuar për shumicën e tregjeve në Evropën Juglindore, si në gjuhë ashtu edhe në legjislacion. Lokalizimi legjislativ nënkupton që programi është përgatitur të punoj sipas ligjeve dhe rregullacioneve të shtetit ku përdoret; lokalizimi gjuhësor nënkupton që programi është i përkthyer në gjuhën e cila përdoret në atë vend. Për  shkak të ndryshimeve të shpeshta në ligje, DATALAB përgatit përditësime të PANTHEON për shtetet përkatëse.

Versionet Legjislative dhe gjuhësore mund të kombinohen lirshëm që të përmbushen nevojat e punës në mjedis ndërkombëtarë. Me një program të vetëm, një kompani mund të menaxhoj degët e sajë edhe jashtë vendit, nëse një kompani Kosovare punëson ndonjë person joshqiptar atëherë ky i punësuar mund ta përdor programin në një nga gjuhët e PANTHEON të cilën ai ose ajo dëshiron, por të adaptuar në ligjet e Kosovës apo Shqipërisë nëse kompania apo dega e sajë gjendet në Shqipëri.

Të gjitha versionet gjuhësore mbështesin legjislacionin e përbashkët Evropian, për këtë arsye ato mund të përdoren edhe në vendet ku ne nuk e tregtojmë programin. Në të njëjtën kohë, programi mund të integrojë një rrjetë virtuale, serverë terminal, sidhe sinkronizim të të dhënave. PANTHEON mund ta keni edhe në versione me çmime të ulëta të cilat janë të parapara të përdoren në lokacionet e shitjes sidhe arkat individuale. Si rezultat kemi: të gjitha të dhënat e operacioneve në një kompani janë të konsoliduara në një vend. Më në fund është e mundur të planifikoni, monitoroni operacionet dhe të menaxhoni të dhënat për një grup ndërkombëtar të kompanive me një program të vetëm!

Lokalizimi gjuhësor dhe legjislativ

 • Slovenia 100% 100%
 • Kroacia 100% 100%
 • Bosnja dhe Hercegovina 100% 100%
 • Serbia 100% 100%
 • Mali i Zi 100% 100%
 • Maqedonia 100% 100%
 • Kosova 100% 100%
 • Shqipëria 100% 100%
 • Bulgaria 100% 100%

Lokalizimi gjuhësorë

 • Internacional (Anglisht) 100% 100%
 • Polonisht 80% 80%
 • Sllovakisht 90% 90%
 • Çekisht 75% 75%
 • Hungarisht 75% 75%
 • Rumanisht 75% 75%
 • Italisht 90% 90%
 • Gjermanisht 95% 95%

Thirrni në (038) 749 045

Telefononi konsulentët tanë dhe së bashku ju do të gjeni një zgjidhje për optimizimin e proceseve biznesore në kompaninë tuaj!