Pajtueshmëria Rregullative

Solucionet biznesore me ERP janë "organizma të gjallë", kështu ato duhet të ndryshojnë dhe të adaptohen. Ndryshimet në ligje dhe rregullacione kërkojnë që programi vazhdimisht të përditësohet. Një numër edhe më i madh i ndryshimeve dhe zgjerimeve janë rezultat i zhvillimit të vetë programit, dhe shërbejnë për ta bërë atë më të lehtë për ta përdor, më stabil, dhe më të shpejtë.
Osveževanje programa PANTHEON Enterprise

Kjo do të thotë që programi duhet të bëhet upgrade në versione të reja. Një softuer i ri PANTHEON me modifikime, ndryshime, zgjerime etj. ofrohet së paku 4 her në vit. Nëse ligjet ndryshojnë dhe ndikojnë drejtpërdrejt (ndryshime në rregullacione për llogaritjen e TVSH-së, fiskalizimi etj.), programi i implementon ndryshimet në ditën që ato hyjnë në fuqi.

Për tu siguruar që upgrade-i të merr sa ma pakë kohë dhe energji, i gjithë ky proces bëhet automatikisht përmes internetit. Konfidencialiteti dhe siguria e të dhënave të përdoruesve përgjatë këtij procesi janë të garantuara!

Ekspertët tanë në departamentin e zhvillimit bëjnë zgjerimin e programit; Degët (Subs) e Datalab shikojnë legjislacionin lokal dhe e përditësojnë programin sa herë që ligjet ndryshojnë. Degët gjithashtu bëjnë përkthimin e programit në gjuhët e vendeve të tyre. Si rezultat: një zgjidhje biznesore e cila është çdo herë e përditësuar.

Upgrade Kontrata

Sistemi PANTHEON ka nevojë për Upgrade (kalim në versionet e përmirësuara). Ju do ka keni këtë të drejt vetëm nëse e keni një Kontratë për Upgrade (UC).

Thirrni në (038) 749 045

Thirrni konsulentët tanë dhe së bashku do të gjeni një zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve biznesore në kompaninë tuaj!