Programi Kontabilistët e Çertifikuar në PANTHEON

Ky është një program i trajnimit dhe validimit të kontabilistëve të cilët certifikohen me një dokument apo certifikatë “Certified PANTHEON Accountant” valide. Kjo certifikatë tregon kompetencat e verifikuara në menaxhimin e softuerit PANTHEON Accounting .

Programi është zhvilluar në bashkëpunim me konsulentët me përvojë dhe stafi mbështetës i PANTHEON në Slloveni dhe Bosnje e Hercegovinë dhe është kontrolluar nga Menaxheri i Produkteve në modulin e Financave.

 

Certifikata e fituar ofron:

  • dëshmi dhe konfirmim për aftësitë në programin PANTHEON tek punonjësi juaj,
  • konkurrencë më të madhe në tregun e punës,
  • garanci për menaxhim kualitativ të biznesit duke përdorur programin PANTHEON
Kontabilisti i Certifikuar në PANTHEON

Për më shumë infrmata

Për detaje lidhur me programin e trajnimeve na telefononi në 038 749 045 apo na shkruani në info.datalabks.com