Zgjedhja për prodhim optimal: planifikim dhe kontrollë, kualitet i lartë sidhe gjithëpërfshirës.

Softueri efektiv biznesor PANTHEON:

  • përmirësim i planifikimit,
  • reduktim i kostove operative,
  • optimizim i proceseve prodhuese me anë të zgjidhjeve vertikale (eg. MegaTISCHLER),
  • pasqyrë e tërësishme e qarkullimit material,
  • fito kohë dhe bëhu më konkurrues.

Doni të provoni një program i cili përmirëson proceset prodhuese?

Redukto kostot operative. Përmirëso planifikimin. Rritni efikasitetin.

Shkarkoni versionin DEMO të PANTHEON dhe binduni! për informata shtesë, ju lutem kontaktoni konsulentët tanë.

* indicates required

Bashkohu në komunitetin PANTHEON! I besuar nga më shumë se 49,000 përdorues.

Në fillim ne kemi adaptuar vetëm pjesën materiale të biznesit, e cila lejon përcjellje të plotë materiale, pasqyrë stoqeve dhe librin e materialeve. Ne menaxhojmë të gjitha proceset nga kalkulimet, kuotat, porositë, printimin e dokumenteve të punës, menaxhimin material, menaxhimin financiarë dhe të faturave sidhe burimet njerëzore.

Niro Steel d.o.o.

Ne jemi shumë të kënaqur me vendimin që të ja besojmë biznesin tonë programit PANTHEON. Ai na mundëson të menaxhojmë stoqet e lëndës së parë dhe produkteve finale, kostot, prokurimin, dokumentimin operacional, dhe përveç kësaj ne kemi përmirësuar mbështetjen tek klientët dhe kemi pasqyrë të plotë të depos. Është i fuqishëm, ne kemi lehtësuar dhe proceset e punës ndërmjet brendeve dhe ato të kontabilitetit, kështu që ekipi jonë fokusohet më shumë në kontrollë dhe më pak në punë operacionale.

z. Mitja Kostanjevec

Finakos d.o.o.

Telefononi në (038) 749 045

Kontaktoni konsulentët tanë dhe së bashku do të gjejmë zgjidhjen më të përshtatshme për optimizimin e proceseve të prodhimit në biznesin tuaj! Për pyetjet tuaja dërgoni një e-mail. Informata më të hollësishme në lidhje me PANTHEON Manufacture janë në dispozicion në linqet në menynë më poshtë.

X