Kushtet e trajnimeve

Çdo muaj në përgatisim trajnime për fusha të caktuara të PANTHEON-it dhe trajnime të tjera profesionale. Kurset, seminaret dhe  trajnimet tona janë të destinuara për fillestar, përdoruesit e përparuar dhe të gjithë ata që duan t’i përmirsojnë aftësitë e tyre për përdorimin e PANTHEON-it.

Janar 2021

Ska Ngjarje

Shkurt 2021

Ska Ngjarje

Trajnimi nuk është në listë?

Dëshironi të merrni pjesë në një trajnim që nuk është listuar? Datat e caktuara nuk përputhen? Hyni në listën e personave të interesuar. Datalab Akademi do të këtë parasysh dëshirën tuaj për të krijuar trajnimin sipas dëshirave dhe nevojave tuaja.

Më shumë informata

Për cdo pyetje lidhur me trajnimet/kurset online, ju lutem kontakoni në:

Vlora Gashi, Datalab Akademia, tel.  +386 49 567 110

X