Për një fillim të lehtë në rrugëtimin e biznesit

PANTHEON Small Business ofron të gjitha funksionet bazë (me mundësi të zgjerimit në veçori të avancuara) për nevojat e bizneseve të vogla dhe ndërmarrësve të përkushtuar në punën e tyre, në vend se të humbni kohë dhe para në krijimin e një programi biznesorë.

Kompanitë e krijuara rishtas nuk kanë nevojë për sisteme komplekse biznesore, njëkohësisht përfitojnë nga shërbimet e kompanive të jashtme të kontabilitetit. Për këtë arsye, ne u kemi përgatitur atyre një version të PANTHEON, i cili mbulon funksionet kryesore të cilat nevojiten për operim të plotë:

PANTHEON LX

Për kompanitë të cilat nuk operojnë jashtë vendit dhe kanë kontabilitet të jashtëm.
7,90 € + TVSH
qira mujore

PANTHEON LT

Për kompanitë që bëjnë biznes jashtë vendit dhe kanë kontabilitet të jashtëm.
10,90 € + TVSH
qira mujore

PANTHEON RA

Së shpejti edhe Mobile POS për kompanitë që përdorin një apo më shumë arka mobile.         6,99 € + TVSH
qira mujore

 

Keni pyetje apo dilema? Ne jemi këtu për ju!

Konsulentët tanë kanë kënaqësinë që të ju përgjigjen pyetjeve tuaja sidhe të punojnë me ju për të gjetur zgjidhjen më të mirë për biznesin tuaj.

Plotësoni formularin, konsulencë falas.

* indicates required

Bashkohuni në komunitetin PANTHEON! Neve na besojnë më shumë se 49,500 përdorues.

Ne jemi shumë të kënaqur me vendimin e të bërit biznes duke përdorur PANTHEON Hosting. Ai na mundëson menaxhim të lehtë brendeve dhe materialeve sidhe kontabilitetit. Datalab na ndihmon vazhdimisht me materiale të shkruara dhe video instruksione. Çmimi mujorë i licencës është shumë i arsyeshëm në krahasim me kualitetin dhe lehtësinë që ofron programi.

Matjaž Perme

drejtor i shitjës, Propinka

Me PANTHEON jemi shumë të kënaqur, sepse nuk kemi kosto shtesë në shitje, për këtë çmim ofron kualitetin më të lartë në treg.

Marjan Hribar

Shef i dyqaneve, Prodajalna Condor - Ljudmila Hribar s.p.

Ju keni qasje në komunitetin e përdoruesve

Në faqen e përdoruesve (UserSite) ju keni qasje në të gjithë dokumentacionin dhe instruksionet lidhur me PANTHEON në formë të shkruar dhe në video. Aty ju mund edhe të shkëmbeni pyetje dhe përvoja edhe me përdoruesit tjerë.

Thirrni në (038) 749 045

Thirrni konsulentët tanë dhe së bashku do të gjejmë zgjidhjen më të përshtatshme për optimizimin e procesit biznesorë në kompaninë tuaj! Pytjet gjithashtu mund ti dërgoni me e-mail në: