Partnerët e zhvillimit (developers)

Përshkak të strukturës publike të të dhënave të Pantheon-it, një numër i madh i ofruesve të pavarur të shërbimeve IT , zhvillojnl zgjidhje që janë të bazuara në të. Zgjidhjet variojnë nga modult shtesë që synojnë fusha të veçanta të punës në kompani (p.sh., mbështetje për bar kod,optimizimi i prodhimit, etj), tek zgjidhje të specializuara për aktivitete individuale (zyret e kontabilitetit, optikat, transportuesit, barnatoret, etj).

Benefitet e klientit:

  • Paisja me software-in  standard (Pantheon), i cili ofron efekte të provuara funksioneve të përgjithshme (p.sh., të kontabilitetit, pagave, menaxhimin e materiale, etj) dhe
  • Zgjidhje të tjera partnere, të zhvilluara për specifikimet e përdoruesve.

Përfitimet e partnerëve për zhvillim

  • Qasja tek mijëra B2B  përdorues të PANTHEON
  • Njohje e madhe e kompanisë dhe zgjedhjeve të saj
  • Mundësia e marketingut dhe fushatave të shitjeve të përbashkëta me Datalab
  • Promovimi i mirë nëpërmjet kanaleve tona të komunikimit (e-newsletter, User Sites, prezantime, etj).

Detyrat e partnerëve të zhvillimit

  • Përshtatja e zgjidhjeve partnere për punë me PANTHEON
  • Promovimi i PANTHEON nëpërmjet kanaleve të tyre të komunikimit
  • Pagesa vjetore e anëtarësimit
  • Iplementimi i zgjidhjeve të tyre dhe kujdesit ndaj klientit

Partnerët e Zhvillimit

Dëshironi që të bëheni partner?

Nëse dëshironi më shumë informacione mbi programin e partnerit, na kontaktoni në + 381 38 749 045 ose na shkruani në e-mail

Konsulent të Çertifikuar

Partnerët tanë janë edhe konsulent për një zonë të caktuar, në rast që keni nevojë për ndihmë.

Zgjedhjet e partnerëve të shitjes

Zgjidhje Onlinepartnerëve të zhvillimit me përshkrime, çmime dhe procesin e sigurt të blerjes.

Licensat Konektor

Për t’u lidhur databazat e PANTHEON-it me zgjidhje të jashtme vertikale, ju keni nevojë për një licencë lidhëse.