Certifikimi i konsulentëve në PANTHEON

Në listën më poshtë ju mund të gjeni konsulentët për fusha të veçanta në PANTHEON. Konsulentët janë të ndarë në çdo fushë me gradë të specializimit. Shkalla e specializimit të konsulentëve është arritur duke kryer certifikimin pozitivisht në nivele të ndryshme të vështirësisë dhe përfaqëson nivelin e tyre të njohurive në një modul apo fushë të veçantë në PANTHEON.

Së shpejti do ta përditësojmë listën e konsulentëve të PANTHEON

Më shumë informata

Për më shumë informacion në lidhje me mbështetjen e drejtpërdrejtë dhe marrëveshjet për mirëmbajtjen na telefononi në(038) 749 045 ose na shkruani në e-mail.