Menaxhimi i Shërbimeve të Kontabilitetit: shpejtësi, besueshmëri dhe efektivitet.

Pjesa më e rëndësishme e ekipit që ndihmon në zhvillimin e Softuerit – Pantheon ERP janë kontabilistët, të cilët me këshillat e tyre, mbështetjen e tyre përvojën e tyre të gjatë, dhe punën e tyre në Pantheon kanë ndikim në programin tonë, duke e përmirësuar atë vazhdimisht duke e bërë më të lehtë për ta përdorur sidhe në pajtueshmëri me standardet e kontabilitetit.

Qëllimi ynë është që punën tuaj operacionale ta bëjmë më të lehtë dhe më të shpejt, kështu që ju të keni më shumë kohë për konsultime me klientët tuaj, të cilët varen nga këshillat dhe rekomandimet e juaja për punën e tyre. Do të ishte knëaqësi e jona të bëheni partner profesional të ekipit tonë dhe të filliojmë një bashkëpunim të suksesshëm..

Kurse Kohë

Kursim i kohës

Zvogëlo mundësit për gabime

Zhvillim i konsulencës dhe analizave financiare

Menaxhim i faturave • Raportet e institucioneve shtetërore
Moduli i Kontabilitetit • Pajtueshmëri me ligjet • Analiza Biznesore

“Provoni Vetë!
Provoni programin i cili do ta rritë biznesin tuaj. Për më shumë informata sidhe për mundësinë që ta provoni PANTHEON Accounting në versionin demo përpara se ta bleni atë, ju lutem plotësoni formularin e më poshtëm.”

* indicates required
Bashkohu në komunitetin PANTHEON! Neve na besojnë më shumë se 48,800 përdorues.

“Me implementimin e programit Pantheon ne kemi zvogëluar drastikisht kohën për futjen e të dhënave të aktiviteteve biznesore të klientëve tanë dhe gjithashtu kemi optimizuar procesin tonë biznesorë.”
Hamulić Senad

Drejtor, Ekonomika d.o.o.

Me programin Pantheon, raportet biznesore janë çdoherë të përditësuara dhe korrekte, mundësitë për gabime janë minizuar maksimalisht, futje e çdo ndryshimi në një vend dhe ndryshimet përditësohen automatikisht në të gjithë regjistrat.
Stojanka Leščešen

Drejtoreshë, Co-Leščešen

Telefononi në 038 749 045

Kontaktoni konsulentët tanë dhe së bashku do të gjeni një zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve biznesore në kontabilitetin tuaj! Pyetjet mund ti dërgoni gjithashtu me e-mail.