Partnerët Arsimor (EDU)

Programi për EDU Partnerë është projektuar për bashkëpunim me institucionet arsimore, ku PANTHEON-i përdoret si një burim i mësimdhënies. Një institucion arsimor mund të instalojë softuerin PANTHEON falas nëpër sallat, klasat apo kabinetet e tij, si dhe të marrë të drejtën për të përdorur materialin e trajnimit të përdorur nga Akademia e Datalab. Në vitin fiskal 2012, kemi filluar duke ndërtuar partneritete për PANTHEON Farming. Këto partneritete filluan në Slloveni dhe tani janë duke u përhapur në tërë rajonin.

Serbi

www.singidunum.ac.rs Universiteti Singidunum, Beograd
www.rafin.edu.rs Kolegji i Ekonomisë dhe Administrimit, Beograd
www.viser.edu.rs Shkolla e studimeve të aplikuara të Inxinjerisë Elekrike dhe Kompjuterike, Beograd

Sloveni

www.fov.uni-mb.si Fakulteti i Shkencave Organizative – Univerziteti i Mariborit
www.epf.uni-mb.si Fakulteti i Ekonomisë dhe Biznesit – Univerziteti i Mariborit
www.ef.uni-lj.si Fakulteti Ekonomik, Univerziteti i Ljubljanës
www.vsr.si Kolegji i Kontabilitetit, Ljubljanë
www.solarakican.si Shkolla Bioteknike- Rakičan
www.bc-naklo.si Qendra Bioteknike- Naklo
www.ksgrm.net Qendra e Bioteknikës dhe e Turizmit- Grm, Novo Mesto

Kroaci

www.efst.hr Fakulteti Ekonomik – Split
algebra.hr Algebra –Shkolla e IT Edukimit dhe Shkencave Kompjuterike – Zagreb
www.vsite.hr Kolegji i Teknologjisë Informative – Zagreb
www.pou-morana.hr Instituti për Shkollimin e të Rriturve , Morana- Zagreb
excel.hr/excel-educa/ Instituti për Shkollimin e të Rriturve , Excel Educa-  Osijek

Bosnje dhe Hercegovinë

www.efsa.unsa.ba Fakullteti Ekonomik- Sarajevë
www.blc.edu.ba Kolegji Banja Luka – Banja Lukë
unvi.edu.ba Univerziteti Vitez – Travnik
www.ssst.edu.ba Shkoa e Shkencës dhe Teknologjisë ,Sarajavo- Sarajevë
www.apeiron-uni.eu Universiteti Pan-Europian, Apeiron -Banja Lukë

Maqedoni

www.ukim.edu.mk Fakultti i Ekonomisë – Universiteti shën. Çirili dhe Metoda – Shkup
www.ugd.edu.mk Universiteti Goce Delčev – Shtip
www.mf.ukim.edu.mk Fakulteti i Maqinerisë – Universiteti shën. Çirili dhe Metoda, Shkup
X