PANTHEON RT dhe RE

Paketa softuerike të projektuara për shitore me pakicë.
Përfshijnë monitorimin e plotë të mallrave dhe kontabilitetit material
Ndjekja e shitjeve dhe lëshimin kuponave fiskal.

PANTHEON RE

PAKETA E PROGRAMIT TË BIZNESIT PANTHEON RE ËSHTË MENDUAR PËR NJËSI TË MËDHA TË SHITJES ME PAKICË

 

Licensa RE është konceptuar si një pikë qendrore të njësive të shitjes me pakicë me me shumë arka. Këto njësi mund të pranjonë mallra apo lëshojnë fatura  personave juridik dhe fizik. Ajo mundëson  monitorimin e urdhrave të shitjes, lëshimin e faturës direkt nga  porosia e  furnizuesit e mallrave, dhe lidhjen e porosive të blerësve me faturat dalëse.

PANTHEON RT

PAKETA SOFTUERIKE RT  KA SI SYNIM SHITORET ME PAKICË MBRENDA NJË NJËSIE MË TË MADHE TË SHITJES.

Licensa RT u konceptua si pika e fundit e një njësie më të madhe të shitjes me pakicë (POS). Kjo pajisë pikat e shitjes me pakicë në mënyrë që të lehtësojë lëshimin e kuponëve fiskal, të shqyrtojë gjendjen aktuale të artikujve në stoqe,  si dhe monitorimin e konsumatorëve në programet e besnikërisë për kompaninë tuaj.

DALLIMET NË MES TË LICENSAVE RE DHE RT

Licensa RT  ka për qëllim vetëm operacionet e arkave(keshit) dhe për këtë arsye është përshtatur për PC më të dobët. Licenca RE është menduar për një njësi të shitjes me pakicë .Përveç arkës dhe ofron funksione të tjera, të cilat janë të nevojshme në shitjen me pakicë. Në çdo zyrë të njësive të shitjes me pakicë duhet të jetë së paku një vend pune, ku përdoret PANTHEON RE. Licensa RE kontrollon funksionimin e terminaleve RT dhe shërben si një vend qendror për shkëmbimin e të dhënave në mes të punëtorëve. Në vend të PANTHEON RE si pika qendrore në shitjet me pakicë, ne mund të përdorim licencën SE, ME apo MF, por në këtë rast nuk mund të përdorni funksionet në rast të ndërprerjes së rrjetit.

Si të fillojmë ta përdorim PANTHEON Retail?

Na kontaktoni

Na telefononi në: +381 38 749 045 dhe së bashku do ta gjejmë një zgjedhje të shkëlqyeshme për kompaninë tuaj.

Dërgoni pyetjet tuaja në:

Dërgoni kërkesat apo pyetjet tuaja në info@datalabks.com. Ne do të ju përgjigjemi shumë shpejtë.

Çmimet e paisjes softuerike PANTHEON Retail

 PANTHEON-i me qera (hosting)

Të dhënat që hyjnë në PANTHEON (. P.sh. Faturat, inventari, kontabiliteti, lista e pagave, etj) ruhen në bazën e të dhënave, e cila gjendet kryesisht në një kompjuter të veçantë – server. Serveri është çdoherë aktiv, në mënyrë që të dhënat të jenë gjithmonë në dispozicion, sidhe serveri është konfiguruar për të parandaluar mundësinë e humbjes së të dhënave (kryesisht i referohet backup-ave dhe mbrojtjeve softuerike). PANTHEON Hosting paguhet si pjesë e një norme mujore konstante, kjo  përfshin përdorimin e programit, ndryshimet legjislative, të dhënat e arkivuara dhe serverat e dedikuar.

Më shumë për PANTHEON Hosting

Blerja e PANTHEON-it (e përherëshme)

Nëse ju vendosni për të blerë programin, ai instalohet në kompjuterin/ serverin tuaj, në të cilin rast ju duhet të keni vëmendje për përmirësimet e rregullta të versioneve të reja të programit (ndryshime legjislative dhe funksionalitete të reja), si dhe për të dhënat e arkivimit. Blerja (e përherëshme) kushton pak më shum, programi bëhet pronë e juaja, dhe çdo vit përmirësimi i programit(updates) llogariten (paguhet) shtesë.

* Licenca RT nuk është e pavarur dhe mund të përdoret vetëm në kombinim me licencat RE, SE, ME, MF.  Licenca RT  plotësohet nga versionet themelore të PANTHEON-it, nga licenca RE  dhe versionet më të larta, ku ju duhet ti lidheni  POS arkat.

.

Telefononi në: (038) 749 045

Na telefononi, dhe së bashku do të gjejmë zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve të biznesit në kompaninë tuaj!