PANTHEON demo download

PANTHEON demo

 

 

Demo nuk është i limituar në kohë dhe është komplet funksional. Gjatë instalimit, mund të zgjedhni  cilin model dëshironi (p.sh. SE, ME, MF … ). Është i limituar vetëm në numrin e transaksioneve, saktësisht :

  • deri në 100 urdhëresa/porosi
  • deri në 100 regjistrime
  • deri në 100 kuponë të arkës disbursime
  • deri në 10 vërtetime të pagave
  • deri në 200 transaksione të mallrave.

Ju mund ta përdorni demo-n për bizneset aktuale dhe nëse vendosni ta bleni licensën e programit, ju duhet vetëm ta futni numrin serik dhe ju do të mund të vazhdoni punën edhe me të dhënat që i keni futur më parë.

 

 

Na kontaktoni në +381 38 749 045

Thirrni konsulentët tanë dhe së bashku do të gjeni një zgjidhje të përshtatshme për optimizimin e proceseve biznesore në kompaninë tuaj!