Nga 21.09.2016 është lansuar  versioni i ri i PANTHEON me shumë funksione të avancuara.